Zasady SZOSOMANNI 2024

 

Zajęcia rekreacyjno-sportowe SZOSOMANNIA 2024

Zasady uczestnictwa

 towarzyskiego zmagania na szosie o puchar Prezesa

ŻYRARDOWSKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW – ŻTC

Treningi towarzyskie na szosie

Zasady uczestnictwa 

    SZOSOMANNIA  w założeniu ma być alternatywą dla imprez organizowanych w tym samym czasie w odległych miejscowościach Polski. Uczestnictwo w  SZOSOMANNII pozwoli oszczędzić czas i pieniądze (startowe, koszty podróży i koszty noclegów). Udział w SZOSOMANNII jest bezpłatny. Liczymy, że taka forma treningu może spodobać się każdemu: tym co chcą solidnie potrenować, przygotować się do ważniejszych wyścigów, tym co chcą sprawdzić swoje możliwości i tym co chcą zdobyć kolarskie doświadczenie.

    W 2024 roku planujemy 10 spotkań. Treningi towarzyskie przeprowadzane będą w ruchu otwartym i każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za organizację treningów.

    Terminy i miejsce rozgrywania etapów:

        07.04 (Nd) Franciszkany – Kwasowiec dyst. 56 km

        21.04 (Nd) Kowiesy – Chrzszonowice dyst. 58 km

        05.05 (Nd) Franciszkany – Kwasowiec dyst. 56 km

        26.05 (Nd) Kowiesy – Chrzszonowice dyst. 58 km

        16.06 (Nd) Franciszkany – Kwasowiec dyst. 56 km

        14.07 (Nd) Wola Pękoszewska – Wola Pękoszewska dyst. 61.8 km

        21.07 (Nd) Franciszkany – Kwasowiec dyst. 56 km

        11.08 (Nd) Kowiesy – Chrzszonowice dyst. 58 km

        18.08 (Nd) Franciszkany – Kwasowiec dyst. 56 km

        22.09 (Nd) Wręcza – Wręcza dyst. 62 km FINAŁ

    Punktacja: uczestnicy na każdym etapie zdobywają punkty wg poniższej tabelki licząc od pierwszego do ostatniego sklasyfikowanego uczestnika:

100

95

92

90

88

86

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Miejsca dalsze niż 90 punktujemy po 1 punkcie.

 Klasyfikacja generalna SZOSOMANNI 2024 będzie prowadzona w pięciu kategoriach dla Panów i jednej dla Pań:

Panie              KO – wszystkie roczniki

Panowie        M2 - od 16 do 29 lat (roczniki od 2008 do 1995)

                        M3 - od 30 do 39 lat (roczniki od 1994 do 1985)

                        M4 – od 40 do 49 lat (roczniki od 1984 do 1975)

                        M5 – od 50 do 59 lat (roczniki od 1974 do 1965)

                        M6 – od 60 lat (roczniki od 1964 i starsze)

         Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w następujący sposób:

-zgodnie z tabelką z punktu 4 , każdemu kto ukończył przypada liczba punktów zdobytych na etapie wg kolejności ukończenia.

- zdobyte punkty sumujemy przez cały sezon , a do końcowej klasyfikacji generalnej zaliczymy sumę 7 najlepszych wyników.

- na bieżąco do sumy uzyskanych punktów za miejsca na mecie dodajemy punkty zdobyte na lotnych premiach.

W ten sposób powstaje KLASYFIKACJA GENERALNA SZOSOMANNI 2023 .

Klasyfikacja będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki będzie można znaleźć na naszej strony internetowej (www.ztc.pl) na podstronie  [SZOSOMANNIA] pod zakładką [WYNIKI].

    Lotne premie: Na etapach ze startu wspólnego będą wyznaczone dwie premie, każda punktowana 5-3-1.

Punkty z premii zostaną zaliczone pod warunkiem ukończenia etapu. Do końcowej klasyfikacji generalnej zaliczona będzie suma wszystkich zdobytych punktów.

    Zgłoszenia - zapisy: Zapisy przyjmowane są na miejscu przed rozpoczęciem w czasie sprawdzania listy uczestników.

    Rozpoczęcie wszystkich treningów o godz. 11.00. Na 5 minut przed rozpoczęciem zostanie każdorazowo odczytana lista uczestników – osoby nieobecne podczas sprawdzenia listy nie będą klasyfikowane.

    Opis tras treningowych:

Trasa treningu Franciszkany – Kwasowiec: start Franciszkany - Marianów (początek rundy) - Kwasowiec – Rzędków – Stary Rzędków - Rzeczków – Józefatów – Julków – Dębowa Góra – Strobów – Wólka Strobowska – Rzeczków – Stary Rzędków – Nowy Rzędków –Podfranciszkany – Franciszkany - Marianów (meta po 2 okrążeniach). Dystans treningu 56 km (4 km plus 2 okrążenia po 26 km). Premia na pierwszym i drugim okrążeniu, w Józefatowie.

Trasa treningu Kowiesy – Chrzczonowice: start z drogi technicznej przy wjeździe na  trasę S8 w kierunku Wrocławia. Po starcie trasa prowadzi wzdłuż trasy S8 przez Chrzczonowice (miejsce mety – 3 km od początku rundy) do Babska. W Babsku przebiega przez dwa ronda. Na pierwszym rondzie trzeci wyjazd, na drugim rondzie też trzeci wyjazd i po 30 m skręt w lewo w kierunku trasy S8. Dalej trasa biegnie wzdłuż trasy i zjeżdża z drogi technicznej w prawo (w trzecią  odchodzącą). Następnie skręca w lewo (przy białej kapliczce). Następnie na początku wiaduktu nad trasą skręca w prawo i dalej biegnie wzdłuż trasy i po ostrym krótkim zjeździe, tunelem przebiega na drugą stronę tarasy na początek rundy.  Długość okrążenia 13,75 km. Dystans treningu 58 km (4 okrążenia po 13,75 km + 3 km). Premia na drugim i trzecim okrążeniu, na linii mety.

Trasa treningu: Wola Pękoszewska – Wola Pękoszewska: start/meta w m. Wola Pękoszewska ok. 200 od DK 70. Po starcie w prawo w DK 70, w m. Stary Łajszczew zjazd z DK 70 w prawo, następnie w lewo i ponownie w prawo. Następnie prosto przez m. Biernik do m. Olszanka tam w prawo i prosto do m. Zator, tu w prawo i po około 1,7 km w lewo i przez m. Huta Partacka do m. Korabiewice. Przed m. Korabiewice jest rozjazd, tu prosto i po około 200 m w prawo, następnie przez m. Gzdów do Woli Pękoszewskej. Dystans treningu 61,8 km. (3 x 20,6 km.). Premie na pierwszym i drugim okrążeniu na linii mety.

Trasa treningu: Wręcza – Wręcza: start/meta w m. Wręcza ok. 200 m od ronda przy SANTANGO.

Po starcie prosto przez pierwsze rondo, następnie na drugim rondzie w prawo (pierwszy wyjazd) i prosto aż do końca, do drogi prostopadłej, tam w prawo i prosto do skrzyżowania („gwiaździstego”) w m. Olszówka. Na skrzyżowaniu w lewo i następnie tak jak prowadzi droga asfaltowa przez Aleksandrię i Pniowe do skrzyżowania w Walerianach. Na skrzyżowaniu w prawo i do następnego skrzyżowania, tam w prawo i do kolejnego skrzyżowania, tam w prawo i po 300 m skrzyżowanie („gwiaździste”). Tu po małym skosie w lewo do m. Wręcza. Dystans treningu 62 km. (4 x 15,5 km.). Premie na drugim i trzecim okrążeniu na linii mety.

Trasy o bardzo małym ruchu i nawierzchni od dobrej do bardzo dobrej – mapki tras zamieściliśmy pod linkiem << mapa trasy >> . Uczestnicy są zobowiązani znać trasę – Uczestnik sam odpowiada za poprawne przejechanie trasy.

 Przez cały sezon obowiązują zasady FAIR PLAY.

    Uczestnicy są zobowiązani do stawienia się na co najmniej 5 min, przed startem i uczestniczenia w odczytywaniu listy uczestników.

    Także na mecie uczestnicy są zobowiązani do sprawdzenia prawidłowości zapisania ich kolejności przybycia na metę. Osoby, które nie były obecne podczas sprawdzania listy uczestników, bądź nie zgłosiły swojej obecności, nie przejechały całego dystansu, nie sprawdziły poprawności zapisania ich miejsca na mecie, nie będą uwzględniane w wynikach danego treningu i nie zdobędą punktów do klasyfikacji generalnej z tego treningu.

    Pierwsi trzej uczestnicy na premiach są zobowiązani do sprawdzenia na mecie etapu prawidłowości odnotowania ich kolejności na premii.

    Zastrzegamy możliwość zmian terminów i miejsca rozgrywania niektórych treningów – wówczas zmianę zamieścimy w trakcie sezonu na stronie www.ztc.pl w zakładce SZOSOMANNIA.

    ŻTC zastrzega sobie prawo do rozstrzygania wszelkich spornych kwestii dotyczących treningów z cyklu SZOSOMANNIA.

    Wszystkie spotkania odbywają się w ruchu otwartym. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym i do zadbania o bezpieczeństwo własne i współuczestników oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego.

    Dojazd do Franciszkanów – Ze Skierniewic wyjeżdżamy drogą 707 na Rawę Mazowiecką, po około 5 km w miejscowości Strzyboga (po lewej mijamy stację benzynową) skręcamy w prawo w lokalną drogę asfaltową , a następnie z tej drogi skręcamy w lewo w drugą drogę i po około 1500m jesteśmy na linii startu (tuż przed miejscowością Franciszkany).

Dojazd do m. Kowiesy – z trasy S8 - zjazd Kowiesy.

Nagrody:

                Na finale  zostaną wręczone puchary: 

                Zwycięzcom etapowym

                Zwycięzcom klasyfikacji generalnej (za miejsca 1-3 w open i każdej kat. wiekowej).

Zwycięzca klasyfikacji generalnej (bez podziału na kategorie wiekowe - OPEN)

otrzyma koszulkę zwycięzcy SZOSOMANNII (biało-czerwona z logiem ŻTC i napisem SZOSOMANNIA).

 

 

 

 

Posiadaczowi koszulki zwycięzcy klasyfikacji generalnej przysługuje prawo do występowania w tej koszulce na wszystkich  SZOSOMANNIACH w następnym sezonie.

Życzymy udanego sezonu z SZOSOMANNIĄ 2024.