Zasady SZOSOMANNI 2021

 

Zajęcia rekreacyjno-sportowe SZOSOMANNIA 2021

Zasady uczestnictwa

 towarzyskiego zmagania na szosie o puchar Prezesa

ŻYRARDOWSKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW – ŻTC

 1. SZOSOMANNIA w założeniu ma być alternatywą dla imprez organizowanych w tym samym czasie w odległych miejscowościach Polski. Uczestnictwo w SZOSOMANNII pozwoli oszczędzić czas i pieniądze (opłaty startowe, koszty podróży i koszty noclegów). Udział w SZOSOMANNII jest bezpłatny. Liczymy, że taka forma może spodobać się każdemu: tym co chcą solidnie potrenować, przygotować się do ważniejszych wyścigów, tym co chcą sprawdzić swoje możliwości i tym co chcą zdobyć kolarskie doświadczenie.
 2. W 2021 roku planujemy około 10 spotkań. Towarzyskie zmagania przeprowadzane będą w ruchu otwartym i każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za organizację zajęć.
 3. Terminy i miejsce rozgrywania etapów:
  UWAGA! Publikowany kalendarz SZOSOMANNI 2021 to najbardziej prawdopodobny plan na ten sezon. Ze względów epidemiologicznych może on ulegać zmianom. Prosimy każdorazowo przed danym etapem spradzić czy nie zaszły zmiany w miejscu lub terminie.

1. 5 kwietnia - Wręcza - ODWOŁANY !

2. 18 kwietnia - Franciszkany

3. 2 maja -Kowiesy - ODWOŁANY !

4. 16 maja - Kowiesy

5. 30 maja - Franciszkany

6. 27 czerwca - Kuranów

7. 4 lipca - Wola Pękoszewska

8. 11 lipca - Radziejowice

9. 18 lipca - Wola Pękoszewska

10. 8 sierpnia - Radziejowice

11. 5 września - Wręcza (finał)

 

4. Punktacja: uczestnicy na każdym etapie zdobywają punkty wg poniższej tabelki licząc od pierwszego do ostatniego sklasyfikowanego uczestnika:

 

100

95

92

90

88

86

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Miejsca dalsze niż 90 punktujemy po 1 punkcie.

 

 1. Klasyfikacja generalna SZOSOMANNI 2021 będzie prowadzona w pięciu kategoriach dla Panów i jednej dla Pań:

Panie KO – wszystkie roczniki

Panowie M2 - od 16 do 29 lat (roczniki od 2005 do 1992)

M3 - od 30 do 39 lat (roczniki od 1991 do 1982)

M4 – od 40 do 49 lat (roczniki od 1981 do 1972)

M5 – od 50 do 59 lat (roczniki od 1971 do 1962)

M6 – od 60 lat (roczniki od 1961 i starsze)

 

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w następujący sposób:

-zgodnie z tabelką z punktu 4 , każdemu kto ukończył przypada liczba punktów zdobytych na etapie wg kolejności ukończenia.

- zdobyte punkty sumujemy przez cały sezon , a do końcowej klasyfikacji generalnej zaliczymy sumę 5 najlepszych wyników.(przy 9 edycjach)

- na bieżąco do sumy uzyskanych punktów za miejsca na mecie dodajemy punkty zdobyte na lotnych premiach.

W ten sposób powstaje KLASYFIKACJA GENERALNA SZOSOMANNI 2021 .

Klasyfikacja będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki będzie można znaleźć na naszej strony internetowej (www.ztc.pl) na podstronie [SZOSOMANNIA] pod zakładką [WYNIKI].

 1. Lotne premie: Na spotkaniach ze startu wspólnego będą wyznaczone dwie premie, każda punktowana 5-3-1.

Punkty z premii zostaną zaliczone pod warunkiem ukończenia etapu. Do końcowej klasyfikacji generalnej zaliczona będzie suma wszystkich zdobytych punktów.

 1. Zgłoszenia - zapisy: Zapisy przyjmowane są na miejscu przed rozpoczęciem w czasie sprawdzania listy uczestników.
 2. Rozpoczęcie wszystkich zajęć o godz. 11.00. Na 5 minut przed rozpoczęciem zostanie każdorazowo odczytana lista uczestników – osoby nieobecne podczas sprawdzenia listy nie będą klasyfikowane.
 3. Opis tras:

            Opisy tras są publikowane w zakładkach kolejnych etapów SZOSOMANNI.

Trasy o bardzo małym ruchu i nawierzchni od dobrej do bardzo dobrej – mapki tras publikujemy w odpowiednich zakładkach na naszej stronie www.ztc.pl. Uczestnicy są zobowiązani znać trasę – Uczestnik sam odpowiada za poprawne przejechanie trasy.

 

 1. Przez cały sezon obowiązują zasady FAIR PLAY.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do stawienia się na co najmniej 5 minut przed startem i uczestniczenia w odczytywaniu listy uczestników.
 3. Także na mecie uczestnicy są zobowiązani do sprawdzenia prawidłowości zapisania ich kolejności przybycia na metę. Osoby, które nie były obecne podczas sprawdzania listy uczestników, bądź nie zgłosiły swojej obecności, nie przejechały całego dystansu, nie sprawdziły poprawności zapisania ich miejsca na mecie, nie będą uwzględniane w wynikach i nie zdobędą punktów do klasyfikacji generalnej.
 4. Wszystkie wątpliwości i ewentualne reklamacje są rozstrzygane jedynie na mecie, bezpośrednio po zakończeniu danego etapu.
 5. Pierwsi trzej uczestnicy na premiach są zobowiązani do sprawdzenia na mecie etapu prawidłowości odnotowania ich kolejności na premii.
 6. Zastrzegamy możliwość zmian terminów i miejsca zajęć – wówczas zmianę zamieścimy w trakcie sezonu na stronie www.ztc.pl w zakładce dotyczącej SZOSOMANNI.
 7. ŻTC zastrzega sobie prawo do rozstrzygania wszelkich spornych kwestii dotyczących SZOSOMANNI.
 8. Wszystkie spotkania odbywają się w ruchu otwartym. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym i do zadbania o bezpieczeństwo własne i współuczestników oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 9. Dojazd do Franciszkanów – Ze Skierniewic wyjeżdżamy drogą 707 na Rawę Mazowiecką, po około 5 km w miejscowości Strzyboga (po lewej mijamy stację benzynową) skręcamy w prawo w lokalną drogę asfaltową , a następnie z tej drogi skręcamy w lewo w drugą drogę i po około 1500m jesteśmy na linii startu (tuż przed miejscowością Franciszkany).

Dojazd do m. Kowiesy – z trasy S8 - zjazd Kowiesy.

Dojazd do m. Kuranów – z trasy S8 we Mszczonowie kierunek Sochaczew DK50 i na pierwszym rondzie pierwszy wyjazd, tuż za rondem w prawo.

Dojazd do m. Woli Pękoszewskiej - z trasy S8 zjazd w kier Skierniewic DK70.

Dojazd do Radziejowic - z trasS8 - zjazd Radziejowice i na rondzie w prawo.

Dojazd do m. Wręcza - z drogi DK50 zjazd na rondzie w kierunku parku wodnego SUNTAGO - przed parkiem wodnym na rondzie w prawo.

 

 1. Nagrody:

Na finale  zostaną wręczone puchary:

Zwycięzcom etapowym

Zwycięzcom klasyfikacji generalnej (za miejsca 1-3 w open i każdej kat. wiekowej).

Zwycięzca klasyfikacji generalnej (bez podziału na kategorie wiekowe - OPEN)
otrzyma koszulkę zwycięzcy SZOSOMANNII (biało-czerwona z logiem ŻTC i napisem SZOSOMANNIA).

Posiadaczowi koszulki zwycięzcy klasyfikacji generalnej przysługuje prawo do występowania w tej koszulce na wszystkich  SZOSOMANNIACH w następnym sezonie.

Życzymy udanego sezonu z SZOSOMANNIĄ 2021.