Regulamin

 

info ogólne:
- WARUNKI UCZESTNICTWA punkt 7 regulaminu
- OPŁATY punkt 8 regulaminu
- KLASYFIKACJA GENERALNA punkt 12 regulaminu
- NAGRODY punkt 14 regulaminu
- ABONAMENTY punkt 18 regulaminu

REGULAMIN

 1. Nazwa cyklu: FIT RACE 2022
                             ŻTC BIKE RACE
 2. Cel zawodów:
  • Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez sport i rekreację.
  • Rozwój sportu kolarskiego we wszystkich kategoriach wiekowych.
  • Rozwój form treningowych w kolarstwie.
  • Propagowanie regionów i miejsc przyjaznych kolarstwu.
  • Umożliwienie udziału we współzawodnictwie - chalange'u prowadzonym przez Polski Zwiazek Kolarski , Komisję Masters i Cyklosport.
 3. Kalendarz wyścigów 2021:
  poniżej miasta - gospodarze kolejnych edycji - daty oraz szczegóły dotyczące poszczególnych edycji publikujemy w zakladkach na stronie www.ztc.pl
 • Mińsk Mazowiecki – XIV Memoriał Feliksa Rawskiego
 • Garwolin
 • Rawa Mazowiecka
 • Opoczno - Memoriał Galińskiego
 • Żychlin
 • Serock
 • Biała Rawska
 • Góra Kalwaria
 • Warka
 • WIELKI FINAŁ cyklu Żyrardów

 

 • 4. Informacje: www.ztc.pl

           5.Organizator:

Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów 96-300 Żyrardów ul. Cieszyńska 5
e-mail: ztc@onet.eu
tel.: 601 287 932, 607 626 723
Dyrektor wyścigu: Wojciech Pawelec.

           6, Kategorie wiekowe 2022.

W wyścigach szosowych SUPER PRESTIGE [SP]

kobiece
Kategoria K20: 18 – 29 lat (rocznik 2004-1993)

Kategoria K30: 30 - 39 lat (roczniki 1992-1983)

Kategoria K40+: 40 lat i więcej (roczniki 1982 i wcześniejsze)

męskie
Kategoria M20 : 18 - 29 lat (roczniki 2004-1993)

Kategoria M30 : 30 - 39 lat (roczniki 1992-1983)

Kategoria M40 : 40 – 49 lat (roczniki 1982-1973)

Kategoria M50 : 50 – 59 lat (roczniki 1972-1963)

Kategoria M60 : 60 – 69 lat (roczniki 1962- 1953)

Kategoria M70 : 70 – 79 lat (roczniki 1952-1943)

Kategoria M80+: 80 lat i więcej (roczniki 1942 i wcześniejsze)

oraz dwie kategorie specjalne:
Kategoria specjalna RED : 40 lat i więcej (roczniki 1982 i wcześniejsze) – jest to kategoria dla mężczyzn z kategorii wiekowych M40 i starszych, ktorzy chcą brać udział w wyścigach na najdłuższym dystansie (w jednym peletonie z kat.M20 i M30). W tej kategorii jest prowadzona klasyfikacja generalna cyklu , ale nie są przyznawane punkty challang’owe Komisji Masters i Cyklosport.

Kategoria specjalna REDVIP : 18 lat i więcej (roczniki 2004 i wcześniejsze) posiadający licencję JUNIOR, ORLIK i ELITA) – w tej kategorii nie prowadzimy klasyfikacji generalnej ani nie są przyznawane punkty challange’owe Komisji Masters i Cyklosport. Ta kategoria jest zaproszeniem do udzialu w naszym cyklu dla zawodników z licencjami zawodniczymi. Uczestnicy w kat REDVIP jadą jako goście zawodów zawsze w jednym peletonie razem z kat M20 i M30 na najdłuższym dystansie.

 

Podział na grupy startowe dla SUPER PRESTIGE [SP]
(M20+M30+RED+REDVIP) (M40+M50) (K20+K30+K40+) (M60) (M70+M80+)   *poza WIELKIM FINAŁEM w Żyrardowie

UWAGA, można jednocześnie być zarejestrowanym w cyklu FIT RACE i w cyklu SUPER PRESTIGE. Wymaga to oddzielnej rejestracji do każdego z dwóch cykli. Każda z tych rejestracji oznacza, że mamy pakiet startowy właściwy dla danego cyklu.

Jeśli jesteśmy zarejestrowani w obu cyklach i posiadamy aktywne pakiety startowe do obu cykli, możemy w danym dniu uczestniczyć w jednym z nich (do wyboru) bez konieczności zgłaszania, który cykl tego dnia wybieramy.
Natomiast obowiązkowo trzeba jechać we właściwej grupie startowej z właściwym pakietem startowym.

Kategoria specjalna RED

RED to dodatkowa kategoria męska, w której będą mogli wystartować uczestnicy którzy skończyli 40 lat, a chcą jechać najdłuższy dystans wraz z kategoriami M20 i M30, ta kategoria ma w cyklu ŻTC BIKE RACE swoją klasyfikację generalną cyklu ale nie zalicza punktów do challange’u MASTERS.

RED VIP – to kategoria specjalna w której , jako goście, mogą startować kolarze z licencją ELITY. Aby wystartować w tej kategorii trzeba przejść procedurę rejestracji taką samą jak dla kategorii RED ale w e-mailowym zgłoszeniu OBOWIĄZKOWO trzeba podać numer ID licencji. W tej kategorii nagradzamy zawsze pierwszą trójkę na danym wyścigu i nie prowadzimy dla niej klasyfikacji generalnej. Kolarze z licencją Elity mogą wyłącznie startować w kategorii RED VIP jako goście startujący poza cyklem.

WARUNKI STARTU W KATEGORII SPECJALNEJ RED

Aby wystartować w kategorii RED należy zarejestrować się do SUPER PRESTIGE w swojej normalnej kategorii (kategorii wynikającej z wieku) , a następnie na minimum 4 dni przed pierwszym startem, wysłać zgłoszenie do kategorii RED – zgłoszenie wysyłamy mailem na adres : ztc@onet.eu – podając Imię , Nazwisko i pierwotną kategorię (np.: M40), a w wypadku kolarzy z licencją ELITY obowiązkowo numer ID licencji.
Po dokonaniu rejestracji zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca wpisanie na listę startową kategorii RED.
W kategorii RED obowiązują specjalne oznakowania i odrębne pakiety startowe. Uczestnik, który ma już pakiet startowy ze swojej kategorii musi wykupić dodatkowy pakiet startowy z kategorii RED.

W wyścigach szosowych FIT RACE [FR]:

Kategoria M2 : 18 - 29 lat (roczniki 2004-1993)

Kategoria M3 : 30 - 39 lat (roczniki 1992-1983)

Kategoria M4 : 40 – 49 lat (roczniki 1982-1973)

Kategoria M5+ : 50 lat i więcej (roczniki 1972 i wcześniejsze)

W cyklu FIT RACE startują tylko mężczyźni, panie zapraszamy do damskiego peletony w SUPER PRESTIGE.

W cyklu FIT RACE [FR] wszystkie kategorie startują razem na jednym dystansie.

 1. Warunki uczestnictwa:

Aby uczestniczyć w wyścigach ŻTC BIKE RACE trzeba zarejestrować się do bazy uczestników (FIT RACE lub SUPER PRESTIGE) , wykupić pakiet startowy (wielokrotnego użytku) i opłacić startowe – szczegółowy opis poniżej;

ŻTC BIKE RACE to cykl ogólnodostępnych imprez rowerowych dla wszystkich (zawodników z licencją oraz osób bez licencji), rozgrywanych we wskazanych terminach i miejscowościach.

Uczestnikiem ŻTC BIKE RACE będzie osoba spełniająca następujące warunki:

 • Dokona rejestracji na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów:
  - wypełni Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.żtc.pl (rejestracja za pomocą internetu nie jest możliwa na mniej niż cztery dni przed terminem zawodów)
  lub
  - dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu imprezy – dla osób niezarejestrowanych przez internet zapisy w BIURZE ZAWODÓW wyłącznie do godziny 10:00.
 • Dokona opłaty startowej. W wypadku wnoszenia opłaty przelewem oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu i okazania w Biurze Zawodów.
 • Pobierze pakiet startowy (odpłatność 20,00 zł.) – UWAGA ! Przez cały rok dla jednego uczestnika, w jednym cyklu, obowiązuje ten sam numer startowy – na pakiet startowy składają się numer z chipami montowany na rowerze pod siodełkiem i dwa numery materiałowe na koszulkę.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do prawidłowego zamocowania wszystkich trzech numerów. Numer z chipami musi być kompletny i zamocowany do sztycy pod siodełkiem, a numery na koszulkę muszą być zamocowane na wysokości nerek na plecach po obu stronach w sposób trwały i umożliwiający odczytanie numeru startowego przez cały czas trwania wyścigu.
UWAGA ! pakiety startowe z lat poprzednich opublikowane na liście startowej - w zakładce LISTA STARTOWA /ZAPISY - zachowują ważność. Pozostałe pakiety z lat poprzednich nie będą funkcjonować i właściciele tych pakietów są zobowiązani do wykupienia nowych pakietów na 2022 rok.

Prawidłowe działanie chipów można każdorazowo sprawdzić w Biurze Zawodów .

W wypadku niesprawności chipów można wymienić numer startowy:
- bezpłatnie w wypadku gdy cały numer jest kompletny, a chipy nienaruszone fizycznie
- odpłatnie (20,00zł) we wszystkich innych wypadkach.

W wypadku braku aktualnego pakietu z już nadanym numerem startowym (zagubienia, zniszczenia, zapomnienia itp.) można dokonać odpłatnej wymiany pakietu startowego na nowy pakiet o innym numerze ale wówczas poprzedni numer traci ostatecznie ważność i nie może być ponownie używany w przyszłości. To samo dotyczy niekompletnego pakietu startowego (np.: jeden numer na koszulkę)

Zalecamy staranne przechowywanie całego pakietu startowego.

Uwaga: Formularz zgłoszeniowy do cyklu ŻTC BIKE RACE wypełnia się tylko jeden raz i tylko w wypadku, gdy nie ma nas na LIŚCIE STARTOWEJ - osoby znajdujące się na liście startowej opublikowanej w zakładce LISTA STARTOWA/ZAPISY nie rejestrują się powtórnie, a ich obecność na LIŚCIE STARTOWEJ jest jednoznaczna ze zgodą na poniżej opublikowaną klauzulę. Rejestracja obowiązuje przez wszystkie edycje, w których uczestnik będzie brał udział. Warunkiem udziału w imprezie jest podpis na Formularzu zgłoszeniowym przed pierwszym startem w ŻTC BIKE RACE, w którym zawodnik będzie brał udział, pod następującą klauzulą:

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa oraz polityki prywatności i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Ze względów marketingowych dopuszczona jest wysyłka materiałów reklamowych na adresy mailowe uczestników zarówno przez organizatora jak i oficjalnych sponsorów cyklu. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz publikowanie list startowych i wyników przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Żyrardowie w tym szczególnie do publikacji list startowych, wyników i komunikatów. Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich imprezach organizowanych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów - ŻTC.”

Ten sam efekt uzyskujemy rejestrując się przez internet – zatwierdzając powyższą klauzulę w toku rejestracji na stronie www.ztc.pl.

Potwierdzeniem udziału w poszczególnych edycjach ŻTC BIKE RACE jest rejestracja, dokonanie opłaty wpisowego oraz start w danej edycji.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność

Każdy uczestnik ŻTC BIKE RACE jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

Start w SUPER PRESTIGE tylko na wyścigowym rowerze szosowym.

Start w FIT RACE na dowolnym rowerze z wyłączeniem używania rowerów czasowych, lemondek, rowerów poziomych i tandemów. Preferowane rowery szosowe.

 1. Opłaty.

70 zł - normalny koszt uczestnictwa - opłata startowa dokonana przelewem na wskazane konto na minimum 4 dni przed edycją za którą opłata jest wnoszona.

40 zł – normalny koszt uczestnictwa w kategorii SUPER PRESTIGE M70 - opłata startowa dokonana przelewem na wskazane konto na minimum 4 dni przed edycją za którą opłata jest wnoszona.

Kategoria M80+ SUPER PRESTIGE jest zwolniona z opłaty startowej

Opłata przelewem za SUPER PRESTIGE na konto 68 1160 2202 0000 0002 8716 9050
Przelew należy opisać - "ETAP-MIEJSCOWOŚĆ , NAZWISKO, IMIĘ, KATEGORIA, NUMER STARTOWY"
przykład - "SUPER PRESTIGE - Żychlin , Kowalski, Jan, M70 , 427"

                  Opłata przelewem za FIT RACE na konto  39 1160 2202 0000 0003 8888 4548
                  Przelew należy opisać - "ETAP-MIEJSCOWOŚĆ , NAZWISKO, IMIĘ, KATEGORIA, NUMER STARTOWY"
                  przykład - "FIT RACE - Żychlin , Nowak, Paweł, M4 , 2427"

Osoba posiadająca pakiet startowy i mająca opłaconą opłatę startową na daną edycję, jest automatycznie zarejestrowana do udziału w tej edycji i nie ma obowiązku odwiedzania BIURA ZAWODÓW przed startem.

Opłata startowa może być dokonywana
- przelewem na więcej niż 4 dni przed edycją za którą opłata jest wnoszona i wówczas obowiązuje wysokość normalna opłaty (podana powyżej)
- przelewem na mniej niż 4 dni przed edycją za którą opłata jest wnoszona wówczas w wysokości normalnej powiększonej o 10zł opłaty manipulacyjnej
- gotówką w dniu zawodów i wówczas jest powiększana o opłatę manipulacyjną;

W przypadku nie podania tytułu wpłaty, zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu zawodów.

Przelewów należy dokonywać na minimum 2 dni przed terminem właściwej edycji zawodów. W przeciwnym wypadku oplata zostanie zaksięgowana na następną z kolei edycję bez prawa do jej zwrotu.

Osoby, które nie są zarejestrowane przez internet i rejestrują się do udziału w BIURZE ZAWODÓW na mniej niż jedną godzinę przed wyznaczoną godziną startu, obowiązuje opłata w wysokości 120zł bez względu na kategorię..

Organizator nie zwraca opłaty startowej.

Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję lub osobę po uprzednim pisemnym zgłoszeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest nie później niż na 4 dni przed terminem zawodów, na które została wpłacona. Nie można przenieść opłaty wniesionej na etap finałowy cyklu. Przenoszenie opłat może dotyczyć jedynie imprez sezonu 2022.

Wszyscy, którzy potrzebują faktury za opłacone startowe, proszeni są o wysłanie maila na adres ztc@onet.eu z załączonym do niego potwierdzeniem wpłaty oraz danymi niezbędnymi do wystawienia faktury. Informujemy, że faktury są wystawiana zawsze po edycji, za którą nastapiła wpłata ale nie później niż 7 dni licząc od jej daty. Nie ma możliwości wystawiania faktur na zawodach.

 1. Program ramowy zawodów.

Każda edycja cyklu ŻTC BIKE RACE przeprowadzona będzie według następującego programu w dniu wyścigu:

Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje , które będą ogłaszane przed każdą edycją imprezy na www.ztc.pl

  • godz. 9:00 – 11:00 zapisy w Biurze Zawodów
   (dla osób niezarejestrowanych przez internet zapisy wyłącznie do godziny 10:00)
  • godz. 12:00 – start grup startowych w odstępach czasowych:
   • M20 + M30 + RED + RED VIP - SUPER PRESTIGE
   • M40 + M50 - SUPER PRESTIGE
   • K20 + K30 + K40+ - SUPER PRESTIGE
   • M60 - SUPER PRESTIGE
   • M70 + M80+ - SUPER PRESTIGE
  • godz. 15.30 - 16.00 – dekoracja zwycięzców w około 30 minut po zakończeniu wyścigu na najdłuższym dystansie
  • na niektorych etapach będzie zmieniona godzina startu.
  • na finale w Żyrardowie obowiązywać będzie inna organizacja grup startowych dla kat. M20, M30, M40, M50, RED
    
 1. Sposób przeprowadzania imprezy:

Przy przeprowadzaniu wyścigów będą obowiązywały przepisy PZKol.

Wyścigi zostaną przeprowadzone na trasach okrężnych wokół miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje ŻTC BIKE RACE , według załączonych opisów i schematów zamieszczonych w informacjach o imprezie na stronie internetowej, a także dostępnych w Biurze Zawodów w dniu wyścigów.

Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów , ratowników medycznych i obsługę techniczną oraz porządkową.

Uczestnik sam odpowiada za przejechanie właściwej liczby okrążeń zgodnie z zamieszczonym na stronie www.ztc.pl dla danej trasy i kategorii wiekowej opisem.

WYNIKI – bezpośrednio po zakończeniu wyścigu publikujemy wyniki pierwszych 3 uczestników w każdej kategorii. Kompletne wyniki dotyczące wszystkich uczestników opublikujemy każdorazowo w ciągu 24 godzin na stronie www.ztc.pl w zakładce WYNIKI. Będą to wyniki wstępne – nieoficjalne, każdy uczestnik może wnieść reklamację w ciągu 48 godzin licząc od czasu publikacji wyników wstępnych. Po tym czasie i wprowadzeniu uznanych korekt wyniki stają się wynikami ostatecznymi i nie podlegają dalszym reklamacjom.

Ewentualne reklamacje są przyjmowane jedynie drogą mailową na >>kontakt<< ze strony www.ztc.pl lub na maila ztc@onet.eu .

 1. Świadczenia dla zawodników.

  W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
  • prawo udziału w zawodach, przejazd oznakowaną i zabezpieczoną trasą
  • obsługę sędziowską
  • pomiar czasu na chipach RFID.(pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej organizatora),
  • fotofinisz na mecie
  • serwis foto (fotografie będą dostępne na stronie internetowej organizatora),
  • zabezpieczenie medyczne.
    
 2. Klasyfikacja  generalna  -  jest od 2022 roku klasyfikacją dwustopniową !!  .

  Prowadzona będzie klasyfikacja generalna cyklu w kategoriach SUPER PRESTIGE i FIT RACE .


  Klasyfikacja generalna SUPER PRESTIGE będzie prowadzona wg następujących zasad:
  • Klasyfikacja Generalna jest klasyfikacją punktową.
  • Wynik Klasyfikacji Generalnej to suma punktów uzyskanych podczas WIELKIEGO FINAŁU w Żyrardowie oraz pięciu najlepszych wyników punktowych uzyskanych w pierwszych 9 etapach cyklu SUPER PRESTIGE w sezonie 2022.
  • Klasyfikacja Generalna będzie prowadzona w poszczególnych kategoriach
  • W kategoriach męskich punkty będą przyznawane wg poniższej tabeli :
  • W kategoriach kobiecych punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą w kolejności przyjazdu na metę w peletonie kobiecym open;

500-480-465-450-435-425-420-415-410-405-

400-396-392-388-384-380-376-372-368-364-

360-357-354-351-348-345-342-339-336-333-

330-328-326-324-322-320-318-316-314-312-

310-309-308-307-306-305–304–303–302–301 itd – każde kolejne miejsce o jeden punkt mniej , aż do 1 pkt.

Wszyscy którzy dojechali na miejscu dalszym niż 350 otrzymają po jednym punkcie.
Ta punktacja dotyczy wszystkich etapów w kategoriach M60, M70, M80 oraz w kategoriach kobiecych.

• W kategoriach M20, M30, M40, M50 oraz RED powyższa punktacja obowiązuje tylko na pierwszych 9 etapach cyklu.

UWAGA !
Na finałowym etapie SUPER PRESTIGE w
kategoriach M20, M30, M40, M50 i RED następuje zmiana organizacji wyścigu.

Na finale kategorie M20,M30,M40,M50 i RED dzielimy na dwa peletony startowe zgodnie z następującymi założeniami – z każdej z pięciu kategorii pierwsze 10 osób w generalce obliczonej po 9 (z 10 planowanych) etapach przenosimy do PELETONU MISTRZÓW. Pozostali jadą w PELETONIE NOSTALGII. W wypadku nieobecności na starcie osoby z pierwszej dziesiątki do PELETONU MISTRZÓW wchodzi osoba z kolejnego miejsca obecna na zawodach.


PELETEON MISTRZÓW jedzie na finale najdłuższy dystans czyli 106km (4okr x 26,5km) i zdobywa punkty za zajęte miejsca w OPEN PELETONU MISTRZÓW zgodnie z poniższą punktacją.

                                       1000-960-930-900-870-850-840-830-820-810-

                                        800-792-784-776-768-760-752-744-736-728-

                                        720-714-706-702-696-690-684-678-672-666-

                                        660-656-652-648-644-640-636-632-628-624-

                                        620-618-616-614-612-610–608–606–604–602

PELETEON NOSTALGII jedzie na finale dystans 79,5km (3okr x 26,5km) i zdobywa punkty za zajęte miejsca w OPEN PELETONU NOSTALGII zgodnie z poniższą punktacją.

                                    600-598-596-594-592-590-588-586-584-582-

                                    580-578-576-574-572-570-568-566-564-562-

                                    560-558-556-554-552-550-548-546-544-542-

                                    540-538-536-534-532-530-528-526-524-522-

                                    520-518-516-514-512-510–508–506–504–502  i każde kolejne miejsce o 1 punkt mniej

Zwycięzcy wyścigów finałowych otrzymują

Zwycięzca wyścigu finałowego w PELETONIE MISTRZÓW otrzymuje
ZŁOTY NUMER "1" upoważniający do startu w cyklu 
ŻTC BIKE RACE 2023 bezpłatnie oraz zegarek sportowy

Zwycięzca wyścigu finalowego w PELETONIE NOSTALGII otrzymuje
NAGRODĘ GŁÓWNĄ
ŻTC BIKE RACE 2022

• W Klasyfikacji Generalnej przy tej samej liczbie punktów wynikających z sumy 6 najlepszych wyników, decyduje łączna suma wszystkich zdobytych punktów. W wypadku kiedy i ta liczba jest identyczna decyduje wzajemna kolejność na ostatniej edycji cyklu, a jeśli obie osoby były na niej nieobecne to kolejność na edycji poprzedzającej itd.

• Aby zostać zwycięzcą cyklu trzeba być sklasyfikowanym w minimum 6 edycjach cyklu.

UWAGA! Punkty do challange’u Komisji Masters i Cyklosport zaliczają jedynie uczestnicy posiadający Licencję Masters i Cyklosport na 2022 rok. Aby organizator przekazał dane wynikowe do Komisji uczestnik przy rejestracji musi mieć wpisany numer ID z licencji.

Zwycięzcy cyklu  otrzymają koszulki zwycięzców ŻTC BIKE RACE.

         Klasyfikacja generalna FIT RACE będzie prowadzona wg następujących zasad:

  • Klasyfikacja Generalna jest klasyfikacją punktową.
  • Wynik Klasyfikacji Generalnej to suma punktów uzyskanych podczas WIELKIEGO FINAŁU w Żyrardowie oraz pięciu najlepszych wyników punktowych uzyskanych w pierwszych 9 etapach cyklu FIT RACE w sezonie 2022.
  • Klasyfikacja Generalna będzie prowadzona w poszczególnych kategoriach.
  • Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą w kolejności przyjazdu na metę w peletonie FIT RACE (punkty przydzielane za miejsca w kolejności open):

500-480-465-450-435-425-420-415-410-405-

400-396-392-388-384-380-376-372-368-364-

360-357-354-351-348-345-342-339-336-333-

330-328-326-324-322-320-318-316-314-312-

310-309-308-307-306-305–304–303–302–301 itd – każde kolejne miejsce o jeden punkt mniej , aż do 1 pkt.

Wszyscy którzy dojechali na miejscu dalszym niż 350 otrzymają po jednym punkcie.

W FIT RACE poza klasyfikacją indywidualną będzie prowadzona

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA FIT RACE 2022,

do której będą zaliczane zsumowane wyniki pięciu najlepszych na danym etapie zawodników danej drużyny (do klasyfikacji drużynowej zaliczamy zsumowane wyniki ze wszystkich etapów cyklu).
Aby wziąć udział w tej klasyfikacji przed pierwszym startem w danym sezonie należy zgłosić DRUŻYNĘ/KLUB na kontakt ze strony www.ztc.pl podając imienny skład. W danym sezonie nie można uczestniczyć jako członek dwóch lub więcej drużyn.

 

 1. Ruch drogowy.
  • Wyścig szosowy będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym na czas przejazdu kolumny wyścigu.
  • W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
  • Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy z pojedynczych posesji.
  • Zawodnicy jadący w tylnych grupach lub pojedynczo, przed którymi nie ma pojazdu policji ani pilota muszą jechać prawą stroną drogi.
  • Wyścig szosowy przeprowadzany jest zgodnie z zasadami ruchu drogowego, które obowiązują wszystkich uczestników.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestników wyścigów.
    
 2. Nagrody.

Nagrodami głównymi cyklu ŻTC BIKE RACE są TYGODNIOWE POBYTY W 4-OSOBOWYM APARTAMENCIE w Zakopanem - RADOWID12 z możliwością wymiany na pobyt w Bułgarii - apartamentowiec KALIA w Słonecznym Brzegu

Zwycięzcy cyklu SUPER PRESTIGE w kategoriach M20, M30, M40, M50, M60 – otrzymują
NAGRODĘ GŁÓWNĄ
ŻTC BIKE RACE 2022

W wyścigu kobiet zastosujemy dodatkowo (poza klasyfikacjami w kategoriach wiekowych) klasyfikację open – zwyciężczyni cyklu SUPER PRESTIGE w klasyfikacji OPEN otrzyma
NAGRODĘ GŁÓWNĄ
ŻTC BIKE RACE 2022

W cyklu wyścigów FIT RACE zastosujemy dodatkowo (poza klasyfikacjami w kategoriach wiekowych) klasyfikację open – zwycięzca cyklu FIT RACE w klasyfikacji OPEN otrzyma
NAGRODĘ GŁÓWNĄ
ŻTC BIKE RACE 2022

Zwycięzca wyścigu finałowego w PELETONIE MISTRZÓW otrzymuje
ZŁOTY NUMER "1" upoważniający do startu w cyklu 
ŻTC BIKE RACE 2023 bezpłatnie oraz zegarek sportowy

Zwycięzca wyścigu finalowego w PELETONIE NOSTALGII otrzymuje
NAGRODĘ GŁÓWNĄ
ŻTC BIKE RACE 2022

Zwycięzcy klasyfikacji drużynowej cyklu FIT RACE otrzymują
GŁÓWNĄ NAGRODĘ DRUŻYNOWĄ  ŻTC BIKE RACE 2022
przedłużony weekend tj.czwartek-piątek-sobota-niedziela w pensjonacie SPORTHAUS Sosnówka dla 12 osób.

Na poszczególnych edycjach w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe przekazane przez Sponsorów. 

 1. Ceremonia dekoracji.

Nagrody, puchary, tytuły oraz wszelkie trofea i świadczenia z tym związane będą wręczane tylko na podium podczas oficjalnych ceremonii dekoracji zwycięzców i otrzymują je tylko uczestnicy będący osobiście na dekoracji. Organizator zwraca się z prośba o występowanie na podium w strojach kolarskich lub klubowych.

 1. Pomoc techniczna.

Po trasie wyścigu nie mogą poruszać się żadne pojazdy pomocy technicznej obsługujące poszczególnych zawodników. Pomoc techniczna dozwolona jest jedynie przez pojazdy techniczne lub osoby ze stałych miejsc w dowolnym punkcie trasy (z wyjątkiem ostatniego kilometra), jak też dopuszcza się pomoc techniczną pomiędzy zawodnikami.

 1. Informacje dodatkowe.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
  • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
  • Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniem organizatora.
  • Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych cyklu.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestników wyścigu.
  • Osoby bez numerów startowych mają zakaz poruszania się po trasie wyścigu , w przeciwnym razie będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
  • Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  • Po zakończeniu wyścigu obowiązuje zakaz pozostawania z chipami w strefie mety w odległości mniejszej niż 30 metrów od anten pomiarowych.
  • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
  • W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
  • Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową (bądź rejestrując się przez internet na stronie www.ztc.pl ) akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w siedzibie Organizatora).
  • Informacje o najbliższych szpitalach znajdują się w informacjach o imprezie na stronie internetowej, a także w Biurze Zawodów w dniu wyścigów.
  • Po zakończeniu wyścigu, pojazd organizatora przejeżdża całą rundę, pomaga osobom z defektem technicznym dostać się do bazy.
 2.  Abonamenty
  • osoby zainteresowane opłaceniem abonamentów na kilka startów informujemy, że w tym roku można wykupić dwa abonamenty  półroczny i roczny;
   ABONAMENT PÓLROCZNY na edycje od 24 04 do 12 06 (sześć edycji) - kwota 330zł płatna przelewem do 30 marca 2022 (dla kat. M70 abonamet wynosi 180zł).
   ABONAMENT PÓLROCZNY na edycje od 24 07 do 28 08 (sześć edycji) - kwota 330zł płatna przelewem do 20 lipca 2022 (dla kat. M70 abonamet wynosi 180zł).
   ABONAMENT ROCZNY na edycje od 24 04 do 28 08 (dwanaście edycji) - kwota 650zł płatna przelewem do 30 marc 2022 (dla kat. M70 abonamet wynosi 350zł).
  • Organizator nie zwraca wpłaconych abonamentów. Abonamentów nie można przesuwać na drugie pólrocze lub inny rok.
  • zorganizowane grupy kolarzy (kluby, grupy towarzyskie, pracownicy firm itp) mogą opłacać startowe grupowo i wówczas przy dokonywaniu opłaty jednym przelewem na daną edycję, uzyskują następujące upusty zależne od liczby osób startujących w tej edycji;

   liczba startujących na etapie

   opłata za 1 osobę

   upust w %

   3-4 osoby

   68 zł

   3%

   5-10 osób

   65 zł

   7%

   11-20 osób

   62 zł

   12%

   21-30 osób

   58 zł

   18%

   powyżej 31 osób

   53 zł

   25%

   • Aby skorzystać z upustów grupowych, poza dokonaniem opłaty jednym przelewem, należy na minimum 4 dni przed opłacaną edycją, wysłać listę osób, których ta opłata dotyczy na adres ztc@onet.eu.

19. Warunki epidemiologiczne

W związku z warunkami organizator prosi wszystkich o bezwzględne przestrzeganie zasad   bezpieczeństwa epidemiologicznego. 
Jednocześnie informujemy, że podczas imprezy nie będzie bufetu ani żadnej formy biesiady, a aktualnie obowiązujące  KOMUNIKATY EPIDEMIOLOGICZNE i ewentualne limity będą podawane w zakładkach kolejnych etapów.