Regulamin

 

info ogólne:
- WARUNKI UCZESTNICTWA punkt 7 regulaminu
- OPŁATY punkt 8 regulaminu
- KLASYFIKACJA GENERALNA punkt 12 regulaminu
- NAGRODY punkt 14 regulaminu
- ABONAMENTY punkt 18 regulaminu

REGULAMIN  ŻTC BIKE RACE 2024

 1. ŻTC BIKE RACE obejmuje dwa niezależne cykle:
   SUPER PRESTIGE 2024   i   FIT RACE 2024

ŻTC BIKE RACE to cykl ogólnodostępnych imprez rowerowych dla wszystkich (zawodników z licencją oraz osób bez licencji), rozgrywanych we wskazanych terminach i miejscowościach.

 1. Cel zawodów:
  • Wyłonienie zwycięzców cykli w kategoriach wiekowych
  • Wyłonienie zwycięzców etapów w kategoriach wiekowych
  • Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez sport i rekreację.
  • Rozwój sportu kolarskiego we wszystkich kategoriach wiekowych.
  • Rozwój form treningowych w kolarstwie.
  • Propagowanie regionów i miejsc przyjaznych kolarstwu.
  • Umożliwienie udziału w chalange'u prowadzonym przez Komisję Masters i Cyklosport Polskiego Związku Kolarskiego (dotyczy posiadaczy licencji Masters)
 2. Kalendarz wyścigów 2024:
  poniżej miasta - gospodarze kolejnych edycji - daty oraz szczegóły dotyczące poszczególnych edycji publikujemy w odpowiednich zakładkach na stronie www.ztc.pl
 • Grójec
 • Zduńska Wola – pierwszy raz w cyklu
 • Radzymin - pierwszy raz w cyklu
 • Mińsk Mazowiecki – XVI  Memoriał Feliksa Rawskiego
 • Garwolin
 • Opoczno - Memoriał Galińskiego   i   Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Wykładowców
 • Wiskitki
 • Żychlin
 • Serock i Mistrzostwa Polski IT
 • Biała Rawska
 • Góra Kalwaria
 • Warka i   Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych
 • WIELKI FINAŁ cyklu Żyrardów

  4. Informacje: www.ztc.pl

           5.Organizator:

Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów 96-300 Żyrardów ul. Cieszyńska 5
e-mail: ztc@onet.eu
tel.: 601 287 932, 607 626 723
Dyrektor wyścigu: Wojciech Pawelec.

           6, Kategorie wiekowe 2023.

W wyścigach szosowych SUPER PRESTIGE [SP]

W wyścigach szosowych SUPER PRESTIGE [SP]

kobiece
Kategoria K20: 18 – 29 lat (rocznik 2006-1995)

Kategoria K30: 30 - 39 lat (roczniki 1994-1985)

Kategoria K40+: 40 lat i więcej (roczniki 1984 i wcześniejsze)

męskie
Kategoria M20 : 18 - 29 lat (roczniki 2006-1995)

Kategoria M30 : 30 - 39 lat (roczniki 1994-1985)

Kategoria M40 : 40 – 49 lat (roczniki 1984-1975)

Kategoria M50 : 50 – 59 lat (roczniki 1974-1965)

Kategoria M60 : 60 – 69 lat (roczniki 1964- 1955)

Kategoria M70 : 70 – 79 lat (roczniki 1954-1945)

Kategoria M80+: 80 lat i więcej (roczniki 1944 i wcześniejsze)

oraz dwie kategorie specjalne:
Kategoria specjalna RED : 40 lat i więcej (roczniki 1984 i wcześniejsze) – jest to kategoria dla mężczyzn z kategorii wiekowych M40 i starszych, którzy chcą brać udział w wyścigach na najdłuższym dystansie (w jednym peletonie z kat.M20 i M30). W tej kategorii jest prowadzona klasyfikacja generalna cyklu , ale nie są przyznawane punkty challang’owe Komisji Masters i Cyklosport.

Kategoria specjalna REDVIP : 18 lat i więcej (roczniki 2006 i wcześniejsze) posiadający licencję JUNIOR, ORLIK i ELITA) – w tej kategorii nie prowadzimy klasyfikacji generalnej ani nie są przyznawane punkty challange’owe Komisji Masters i Cyklosport. Ta kategoria umożliwia start w naszym cyklu dla zawodników z licencjami zawodniczymi. Uczestnicy w kat REDVIP jadą jako goście zawodów zawsze w jednym peletonie razem z kat M20 i M30 na najdłuższym dystansie (nie dotyczy startu na finale cyklu, podczas którego jadą w PELETONIE NOSTALGII.

 Podział na grupy startowe dla SUPER PRESTIGE [SP]
(M20+M30+RED+REDVIP) (M40+M50) (K20+K30+K40+) (M60) (M70+M80+)   *poza WIELKIM FINAŁEM w Żyrardowie

UWAGA, można jednocześnie być zarejestrowanym w cyklu FIT RACE i w cyklu SUPER PRESTIGE. Wymaga to oddzielnej rejestracji do każdego z dwóch cykli. Każda z tych rejestracji oznacza, że mamy pakiet startowy właściwy dla danego cyklu (posiadamy równolegle dwa aktywne pakiety).

Jeśli jesteśmy zarejestrowani w obu cyklach i posiadamy aktywne pakiety startowe do obu cykli, możemy w danym dniu uczestniczyć w jednym z nich (do wyboru) bez konieczności zgłaszania, który cykl tego dnia wybieramy.
Natomiast obowiązkowo trzeba jechać we właściwej grupie startowej z właściwym pakietem startowym.

Kategoria specjalna RED

WARUNKI STARTU W KATEGORII SPECJALNEJ RED

Aby wystartować w kategorii RED należy zarejestrować się do SUPER PRESTIGE w swojej normalnej kategorii (kategorii wynikającej z wieku, warunkiem jest rok urodzenia 1984 lub wcześniejszy) , a następnie na minimum 4 dni przed pierwszym startem, wysłać zgłoszenie do kategorii RED – zgłoszenie wysyłamy mailem na adres : ztc@onet.eu – podając Imię , Nazwisko i pierwotną kategorię (np.: M40). Po dokonaniu rejestracji zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca wpisanie na listę startową kategorii RED.
W kategorii RED obowiązują specjalne oznakowania i odrębne pakiety startowe. Uczestnik, który ma już pakiet startowy ze swojej kategorii musi wykupić dodatkowy pakiet startowy z kategorii RED.

W wyścigach szosowych FIT RACE [FR]:

W wyścigach szosowych FIT RACE [FR]:

Kategoria M2 : 18 - 29 lat (roczniki 2006-1995)

Kategoria M3 : 30 - 39 lat (roczniki 1994-1985)

Kategoria M4 : 40 – 49 lat (roczniki 1984-1975)

Kategoria M5+ : 50 lat i więcej (roczniki 1974 i wcześniejsze)

 

W cyklu FIT RACE startują tylko mężczyźni, panie zapraszamy do damskiego peletonu w cyklu SUPER PRESTIGE.

W cyklu FIT RACE [FR] wszystkie kategorie startują razem na jednym dystansie.

 

 1. Warunki uczestnictwa:

Aby uczestniczyć w wyścigach ŻTC BIKE RACE należy:
A. -  zarejestrować się do bazy uczestników
          (FIT RACE lub SUPER PRESTIGE) ,
B. - wykupić pakiet startowy (wielokrotnego użytku),
C. - opłacić startowe na dany etap

szczegółowy opis poniżej;

Ad A rejestracja:
- albo wypełniamy  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY przez Internet, jest on dostępny na stronie  www.ztc.pl  (rejestracja za pomocą internetu nie jest możliwa na mniej niż cztery dni przed terminem poszczególnej edycji)
albo wypełniamy  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  w wersji papierowej, osobiście w Biurze Zawodów w dniu imprezy – dla osób niezarejestrowanych przez internet zapisy w BIURZE ZAWODÓW wyłącznie do godziny 10:00.

UWAGA! Jeśli jesteśmy na LIŚCIE STARTOWEJ opublikowanej na stronie
www.ztc.pl , oznacza to, że jesteśmy zarejestrowani i kolejne wypełnianie formularza nie jest już konieczne – do danego cyklu rejestrujemy się tylko raz.

Ad B pakiet startowy wielokrotnego użytku
Po zarejestrowaniu się, wykupujemy PAKIET STARTOWY wielokrotnego użytku (odpłatność 30,00 zł.) Pakiet można wykupić tylko w BIURZE ZAWODÓW w dniu wyścigu  (w dniu kolejnego etapu).
– UWAGA !
Przez cały rok dla jednego uczestnika, w jednym cyklu, obowiązuje ten sam numer startowy – na pakiet startowy składają się numer z chipami montowany na rowerze pod siodełkiem i dwa numery materiałowe na koszulkę.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do prawidłowego zamocowania wszystkich trzech numerów. Numer z chipami musi być kompletny i zamocowany do sztycy pod siodełkiem, a dwa numery na koszulkę muszą być zamocowane na wysokości nerek na plecach po obu stronach w sposób trwały i umożliwiający odczytanie numeru startowego przez cały czas trwania wyścigu.
Jeśli posiadany przez nas numer nie jest widoczny na LIŚCIE STARTOWEJ oznacza to, że nie jest on aktywny. Wówczas trzeba go wymienić na nowy – start z nieaktywnym pakietem startowym oznacza dyskwalifikację.
Prawidłowe działanie chipów można każdorazowo sprawdzić w BIURZE ZAWODÓW . W wypadku niesprawności chipów lub w wypadku braku aktualnego pakietu z już nadanym numerem startowym (zagubienia, zniszczenia, zapomnienia itp.) można wymienić numer startowy:
- bezpłatnie w wypadku gdy cały numer jest kompletny, a chipy nienaruszone fizycznie
- odpłatnie (30,00zł) we wszystkich innych wypadkach.

Po wymianie, stary-poprzedni PAKIET STARTOWY (stary numer)  traci ostatecznie ważność i nie może być ponownie używany w przyszłości. To samo dotyczy niekompletnego pakietu startowego (np.: jeden numer na koszulkę)
Zalecamy staranne przechowywanie całego pakietu startowego.

Ad C opłata startowego
Dokonujemy opłaty startowej w wysokości i terminie zgodnym z informacjami w pkt8 REGULAMINU.. W wypadku wnoszenia opłaty przelewem oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu i ewentualnego okazania w BIURZE ZAWODÓW.

Warunkiem udziału w imprezie jest podpis na Formularzu zgłoszeniowym przed pierwszym startem w ŻTC BIKE RACE, w którym zawodnik będzie brał udział, pod następującą klauzulą:

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa oraz polityki prywatności i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Ze względów marketingowych dopuszczona jest wysyłka materiałów reklamowych na adresy mailowe uczestników zarówno przez organizatora jak i oficjalnych sponsorów cyklu. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz publikowanie list startowych i wyników przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Żyrardowie w tym szczególnie do publikacji list startowych, wyników i komunikatów. Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich imprezach organizowanych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów - ŻTC.”

Ten sam efekt uzyskujemy rejestrując się przez internet – zatwierdzając powyższą klauzulę w toku rejestracji na stronie www.ztc.pl .

Potwierdzeniem udziału w poszczególnych edycjach ŻTC BIKE RACE jest rejestracja, dokonanie opłaty wpisowego oraz start w danej edycji.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność

Każdy uczestnik ŻTC BIKE RACE jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

Start w SUPER PRESTIGE tylko na wyścigowym rowerze szosowym.

Start w FIT RACE na dowolnym rowerze z wyłączeniem używania rowerów czasowych, lemondek, rowerów poziomych i tandemów  itp. Preferowane rowery szosowe.

 1. Opłaty.

90 zł - normalny koszt uczestnictwa - opłata startowa dokonana przelewem na wskazane konto na minimum 4 dni przed edycją, za którą opłata jest wnoszona.

50 zł – normalny koszt uczestnictwa w kategorii SUPER PRESTIGE M70 - opłata startowa dokonana przelewem na wskazane konto na minimum 4 dni przed edycją za którą opłata jest wnoszona.

Kategoria M80+ SUPER PRESTIGE jest zwolniona z opłaty startowej

Opłata przelewem  na konto 68 1160 2202 0000 0002 8716 9050
Przelew należy opisać -
"NAZWA CYKLU, ETAP-MIEJSCOWOŚĆ , NAZWISKO, IMIĘ, KATEGORIA, NUMER STARTOWY"
przykład - "SUPER PRESTIGE - Żyrardów , Kowalski, Jan, M70 , 427"

Osoba posiadająca aktywny pakiet startowy i mająca wniesioną opłatę startową na daną edycję wcześniej niż na 4 dni przed datą wyścigu, jest automatycznie zarejestrowana do udziału w tej edycji i nie ma obowiązku odwiedzania BIURA ZAWODÓW przed startem.

Opłata startowa może być dokonywana
- przelewem na więcej niż 4 dni przed edycją za którą opłata jest wnoszona i wówczas obowiązuje wysokość normalna opłaty (podana powyżej)
- przelewem na mniej niż 4 dni przed edycją za którą opłata jest wnoszona wówczas w wysokości normalnej powiększonej o 10zł opłaty manipulacyjnej
- gotówką w dniu zawodów i wówczas jest powiększana o opłatę manipulacyjną;

W przypadku nie podania tytułu wpłaty, zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu zawodów.

Wszystkich przelewów należy dokonywać na minimum 2 dni przed terminem właściwej edycji zawodów. W przeciwnym wypadku opłata zostanie zaksięgowana na następną z kolei edycję bez prawa do jej zwrotu.

Osoby, które nie są zarejestrowane przez internet i rejestrują się do udziału w BIURZE ZAWODÓW na mniej niż jedną godzinę przed wyznaczoną godziną startu, obowiązuje opłata w wysokości 150zł bez względu na kategorię..

Organizator nie zwraca opłaty startowej.

Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję lub osobę po uprzednim pisemnym zgłoszeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Dokonujemy tego wysyłając maila z załączonym potwierdzeniem przelewu na adres ztc@onet.eu. Przeniesienie opłaty możliwe jest nie później niż na 4 dni przed terminem zawodów, na które opłata została wniesiona. Nie można przenieść opłaty wniesionej na etap finałowy cyklu. Przenoszenie opłat może dotyczyć jedynie imprez sezonu 2024.

Wszyscy, którzy potrzebują faktury za opłacone startowe, proszeni są o wysłanie maila na adres ztc@onet.eu z załączonym do niego potwierdzeniem wpłaty oraz danymi niezbędnymi do wystawienia faktury. Informujemy, że faktury są wystawiana zawsze po edycji, za którą nastąpiła wpłata ale nie później niż 7 dni licząc od jej daty. Nie ma możliwości wystawiania faktur na zawodach.

 1. Program ramowy zawodów.

Każda edycja cyklu ŻTC BIKE RACE przeprowadzona będzie według następującego programu w dniu wyścigu:

Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje , które będą ogłaszane przed każdą edycją imprezy na www.ztc.pl

  • godz. 9:00 – 11:00 zapisy w Biurze Zawodów
   (dla osób niezarejestrowanych przez internet zapisy wyłącznie do godziny 10:00)
  • godz. 12:00 – start grup startowych w odstępach czasowych:
   • wszystkie kategorie – FIT RACE
   • M20 + M30 + RED + RED VIP - SUPER PRESTIGE
   • M40 + M50 - SUPER PRESTIGE
   • K20 + K30 + K40+ - SUPER PRESTIGE
   • M60 - SUPER PRESTIGE
   • M70 + M80+ - SUPER PRESTIGE
  • godz. 15.30 - 16.00 – dekoracja zwycięzców w około 30 minut po zakończeniu wyścigu na najdłuższym dystansie
  • na niektórych etapach będzie zmieniona godzina startu.
  • na finale w Żyrardowie obowiązywać będzie inna organizacja grup startowych dla kat. M20, M30, M40, M50, RED, które podzielimy na PELETON MISTRZÓW i PELETON NOSTALGII
    
 1. Sposób przeprowadzania imprezy:

Przy przeprowadzaniu wyścigów będą obowiązywały przepisy PZKol.

Wyścigi zostaną przeprowadzone na trasach okrężnych wokół miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje ŻTC BIKE RACE , według załączonych opisów i schematów zamieszczonych w informacjach o imprezie na stronie internetowej www.ztc.pl w zakładkach SUPER PRESTIGE i FIT RACE.

Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów , ratowników medycznych i obsługę techniczną oraz porządkową.

Uczestnik sam odpowiada za przejechanie właściwej liczby okrążeń zgodnie z zamieszczonym na stronie www.ztc.pl  dla danej trasy i kategorii wiekowej opisem.

WYNIKI – bezpośrednio po zakończeniu wyścigu publikujemy wyniki pierwszych 3 uczestników w każdej kategorii. Kompletne wyniki dotyczące wszystkich uczestników opublikujemy każdorazowo w ciągu 24 godzin na stronie www.ztc.pl w zakładce WYNIKI. Będą to wyniki wstępne – nieoficjalne, każdy uczestnik może wnieść reklamację w ciągu 48 godzin licząc od czasu publikacji wyników wstępnych. Po tym czasie i wprowadzeniu uznanych korekt wyniki stają się wynikami ostatecznymi i nie podlegają dalszym reklamacjom.

Ewentualne reklamacje są przyjmowane jedynie drogą mailową na >>kontakt<< ze strony www.ztc.pl  lub na maila ztc@onet.eu .

 1. Świadczenia dla zawodników.

  W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
  • prawo udziału w zawodach, przejazd oznakowaną i zabezpieczoną trasą
  • obsługę sędziowską
  • pomiar czasu na chipach RFID.(pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej organizatora),
  • fotofinisz na mecie
  • serwis foto (fotografie będą dostępne na stronie internetowej organizatora),
  • zabezpieczenie medyczne.
    
 2. Klasyfikacja  generalna  -  jest klasyfikacją dwustopniową !!  .

  Prowadzona będzie klasyfikacja generalna cyklu w kategoriach SUPER PRESTIGE i FIT RACE .


  Klasyfikacja generalna SUPER PRESTIGE będzie prowadzona wg następujących zasad:
  • Klasyfikacja Generalna jest klasyfikacją punktową.
  • Wynik Klasyfikacji Generalnej to suma punktów uzyskanych podczas WIELKIEGO FINAŁU w Żyrardowie oraz pięciu najlepszych wyników punktowych uzyskanych w pierwszych  etapach cyklu SUPER PRESTIGE w sezonie 2024 bez względu na liczbę tych etapów.
  • Klasyfikacja Generalna będzie prowadzona w poszczególnych kategoriach
  • W kategoriach męskich punkty będą przyznawane wg poniższej tabeli :
  • W kategoriach kobiecych punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą w kolejności przyjazdu na metę w peletonie kobiecym OPEN;

500-480-465-450-435-425-420-415-410-405-

400-396-392-388-384-380-376-372-368-364-

360-357-354-351-348-345-342-339-336-333-

330-328-326-324-322-320-318-316-314-312-

310-309-308-307-306-305–304–303–302–301 itd – każde kolejne miejsce o jeden punkt mniej , aż do 1 pkt.

Wszyscy którzy dojechali na miejscu dalszym niż 350 otrzymają po jednym punkcie.
Ta punktacja dotyczy wszystkich etapów w kategoriach M60, M70, M80 oraz w kategoriach kobiecych.

• W kategoriach M20, M30, M40, M50 oraz RED powyższa punktacja obowiązuje tylko na pierwszych etapach cyklu – nie obowiązuje na finale.

UWAGA !
Na finałowym etapie SUPER PRESTIGE w kategoriach M20, M30, M40, M50 i RED następuje zmiana organizacji wyścigu.

Na finale kategorie M20,M30,M40,M50 i RED dzielimy na dwa peletony startowe zgodnie z następującymi założeniami – z każdej z pięciu kategorii pierwsze 10 osób w generalce obliczonej po etapach rozegranych przed finałem, przenosimy do PELETONU MISTRZÓW. Pozostali jadą w PELETONIE NOSTALGII.

PELETEON MISTRZÓW jedzie na finale najdłuższy dystans czyli 94,5km (3okr x 31,5km) i zdobywa punkty za zajęte miejsca w OPEN PELETONU MISTRZÓW zgodnie z poniższą punktacją.

                                       1000-960-930-900-870-850-840-830-820-810-

                                        800-792-784-776-768-760-752-744-736-728-

                                        720-714-706-702-696-690-684-678-672-666-

                                        660-656-652-648-644-640-636-632-628-624-

                                        620-618-616-614-612-610–608–606–604–602

PELETEON NOSTALGII jedzie na finale dystans 94,5km (3okr x 31,5km) i zdobywa punkty za zajęte miejsca w OPEN PELETONU NOSTALGII zgodnie z poniższą punktacją.

                                    600-598-596-594-592-590-588-586-584-582-

                                    580-578-576-574-572-570-568-566-564-562-

                                    560-558-556-554-552-550-548-546-544-542-

                                    540-538-536-534-532-530-528-526-524-522-

                                    520-518-516-514-512-510–508–506–504–502  i każde kolejne miejsce o 1 punkt mniej

Zwycięzcy wyścigów finałowych otrzymują

Zwycięzca wyścigu finałowego w PELETONIE MISTRZÓW otrzymuje
ZŁOTY NUMER "1" upoważniający do startu w cyklu 
ŻTC BIKE RACE 2025 bezpłatnie oraz nagrody rzeczowe

Zwycięzca wyścigu finałowego w PELETONIE NOSTALGII otrzymuje nagrody rzeczowe

• W Klasyfikacji Generalnej przy tej samej liczbie punktów , decyduje łączna suma wszystkich zdobytych punktów. W wypadku kiedy i ta liczba jest identyczna decyduje wzajemna kolejność na ostatniej edycji cyklu, a jeśli obie osoby były na niej nieobecne to kolejność na edycji poprzedzającej itd.

• Aby zostać zwycięzcą cyklu trzeba być sklasyfikowanym w minimum 6 edycjach cyklu .

UWAGA! Punkty do challange’u Komisji Masters i Cyklosport zaliczają jedynie uczestnicy posiadający Licencję Masters i Cyklosport aktualną na 2024 rok. Aby organizator przekazał dane wynikowe do Komisji uczestnik przy rejestracji musi mieć wpisany numer ID z licencji.

Zwycięzcy cyklu  otrzymają koszulki zwycięzców ŻTC BIKE RACE.

         Klasyfikacja generalna FIT RACE będzie prowadzona wg następujących zasad:

  • Klasyfikacja Generalna jest klasyfikacją punktową.
  • Wynik Klasyfikacji Generalnej to suma punktów uzyskanych podczas WIELKIEGO FINAŁU w Żyrardowie oraz pięciu najlepszych wyników punktowych uzyskanych w pierwszych  etapach cyklu FIT RACE w sezonie 2024 bez względu na liczbę tych etapów
  • Klasyfikacja Generalna będzie prowadzona w poszczególnych kategoriach.
  • Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą w kolejności przyjazdu na metę w peletonie FIT RACE (punkty przydzielane za miejsca w kolejności OPEN):

500-480-465-450-435-425-420-415-410-405-

400-396-392-388-384-380-376-372-368-364-

360-357-354-351-348-345-342-339-336-333-

330-328-326-324-322-320-318-316-314-312-

310-309-308-307-306-305–304–303–302–301 itd – każde kolejne miejsce o jeden punkt mniej , aż do 1 pkt.

Wszyscy którzy dojechali na miejscu dalszym niż 350 otrzymają po jednym punkcie.

W FIT RACE poza klasyfikacją indywidualną będzie prowadzona

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA,

do której będą zaliczane zsumowane wyniki pięciu najlepszych na danym etapie zawodników danej drużyny (do klasyfikacji drużynowej zaliczamy zsumowane wyniki ze wszystkich etapów cyklu).
Aby wziąć udział w tej klasyfikacji przed pierwszym startem w danym sezonie należy zgłosić DRUŻYNĘ/KLUB na kontakt ze strony www.ztc.pl podając imienny skład. W danym sezonie nie można uczestniczyć jako członek dwóch lub więcej drużyn.

 

 1. Ruch drogowy.
  • Wyścig szosowy będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym na czas przejazdu kolumny wyścigu.
  • W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
  • Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy z pojedynczych posesji.
  • Zawodnicy jadący w tylnych grupach lub pojedynczo, przed którymi nie ma pojazdu policji ani pilota muszą jechać prawą stroną drogi.
  • Wyścig szosowy przeprowadzany jest zgodnie z zasadami ruchu drogowego, które obowiązują wszystkich uczestników.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestników wyścigów.
    
 2. Nagrody.

Nagrodami głównymi cyklu ŻTC BIKE RACE są TYGODNIOWE POBYTY W 4-OSOBOWYM APARTAMENCIE w Zakopanem - RADOWID12 z możliwością wymiany na pobyt w Bułgarii - apartamentowiec KALIA w Słonecznym Brzegu

Zwycięzcy cyklu SUPER PRESTIGE w kategoriach M20, M30, M40, M50, M60 – otrzymują
NAGRODĘ GŁÓWNĄ
ŻTC BIKE RACE 2024

W wyścigu kobiet zastosujemy dodatkowo (poza klasyfikacjami w kategoriach wiekowych) klasyfikację open – zwyciężczyni cyklu SUPER PRESTIGE w klasyfikacji kobiet OPEN otrzyma
NAGRODĘ GŁÓWNĄ
ŻTC BIKE RACE 2024

W cyklu wyścigów FIT RACE zastosujemy dodatkowo (poza klasyfikacjami w kategoriach wiekowych) klasyfikację open – zwycięzca cyklu FIT RACE w klasyfikacji OPEN otrzyma
NAGRODĘ GŁÓWNĄ
ŻTC BIKE RACE 2024

Zwycięzca wyścigu finałowego w PELETONIE MISTRZÓW otrzymuje
ZŁOTY NUMER "1" upoważniający do startu w cyklu 
ŻTC BIKE RACE 2025 bezpłatnie oraz nagrodę rzeczową.

Zwycięzca wyścigu finałowego w PELETONIE NOSTALGII otrzymuje nagrodę rzeczową.

Na poszczególnych edycjach w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe przekazane przez Sponsorów. 

 1. Ceremonia dekoracji.

Nagrody, puchary, tytuły oraz wszelkie trofea i świadczenia z tym związane będą wręczane tylko na podium podczas oficjalnych ceremonii dekoracji zwycięzców i otrzymują je tylko uczestnicy będący osobiście na dekoracji. Organizator zwraca się z prośba o występowanie na podium w strojach kolarskich lub klubowych.

 1. Pomoc techniczna.

Po trasie wyścigu nie mogą poruszać się żadne pojazdy pomocy technicznej obsługujące poszczególnych zawodników. Pomoc techniczna dozwolona jest jedynie przez pojazdy techniczne lub osoby ze stałych miejsc w dowolnym punkcie trasy (z wyjątkiem ostatniego kilometra), jak też dopuszcza się pomoc techniczną pomiędzy zawodnikami.

 1. Informacje dodatkowe.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
  • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
  • Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniem organizatora.
  • Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych cyklu.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestników wyścigu.
  • Osoby bez numerów startowych mają zakaz poruszania się po trasie wyścigu , w przeciwnym razie będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
  • Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  • Po zakończeniu wyścigu obowiązuje zakaz pozostawania z chipami w strefie mety w odległości mniejszej niż 30 metrów od anten pomiarowych.
  • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
  • W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu opłaty startowej.
  • Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (bądź rejestrując się przez internet na stronie www.ztc.pl ) akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w siedzibie Organizatora).
  • Informacje o najbliższych szpitalach znajdują się w informacjach o imprezie na stronie internetowej, a także w Biurze Zawodów w dniu wyścigów.
  • Po zakończeniu wyścigu, pojazd organizatora przejeżdża całą rundę, pomaga osobom z defektem technicznym dostać się do bazy.
 2.  Abonamenty
  • osoby zainteresowane opłaceniem abonamentów na kilka startów informujemy, że w tym roku można wykupić dwa abonamenty  półroczny i roczny;
   ABONAMENT PÓŁROCZNY na edycje od 14 04 do 02 06 (sześć lub pięć edycji) - kwota 450zł płatna przelewem do 30 marca 2024 (dla kat. M70 abonament wynosi 270zł).
   ABONAMENT PÓŁROCZNY na edycje od 08 06 do 15 09 (sześć lub pięć edycji) - kwota 450zł płatna przelewem do 20 maja 2024 (dla kat. M70 abonament wynosi 270zł).
   ABONAMENT ROCZNY na edycje od 14 04 do 15 09 (wszystkie edycje) - kwota 800zł płatna przelewem do 30 marca 2024 (dla kat. M70 abonament wynosi 500zł).
  • Organizator nie zwraca wpłaconych abonamentów. Abonamentów nie można przesuwać na drugie półrocze lub inny rok, ani nie można przekazywać na inna osobę.
  • zorganizowane grupy kolarzy (kluby, grupy towarzyskie, pracownicy firm itp) mogą opłacać startowe grupowo i wówczas przy dokonywaniu opłaty jednym przelewem na daną edycję, uzyskują następujące upusty zależne od liczby osób startujących w tej edycji;

liczba startujących na etapie

opłata za 1 osobę

upust w %

3-4 osoby

87 zł

3%

5-10 osób

84 zł

7%

11-20 osób

79 zł

12%

21-30 osób

74 zł

18%

powyżej 31 osób

67 zł

25%

   • Aby skorzystać z upustów grupowych, poza dokonaniem opłaty jednym przelewem, należy na minimum 5 dni przed opłacaną edycją, wysłać listę osób, których ta opłata dotyczy na adres ztc@onet.eu.
    Wszystkie osoby z przesyłanej listy muszą być wcześniej zarejestrowane do startu.