ZACZYNAMY OFICJALNE STARTY

17 lipca 2020, 14:22  

A A A

KOMUNIKAT REGULAMINOWY ŻTC BIKE RACE 2020

 

Od 1 sierpnia rozpoczniemy zmagania w ramach ŻTC BIKE RACE 2020. Będą to wyjątkowe zawody, bo po raz pierwszy organizowane w reżimie sanitarnym. W celu zapewnienia maksymalnie możliwego bezpieczeństwa dla uczestników zmagań, organizator zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiego Związku Kolarskiego wprowadza następujące rozwiązania:

- w ramach ŻTC BIKE RACE 2020 zostaną zorganizowane dwa odrębne wyścigi SUPER PRESTIGE [SP] oraz FIT RACE [FR];

- uruchamiamy oddzielne konta do wpłat dla poszczególnych cykli wyścigów;

SUPER PRESTIGE [SP] – 68 1160 2202 0000 0002 8716 9050

FIT RACE [FR] - 39 1160 2202 0000 0003 8888 4548

- dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia ich na inny wyścig;

- wpłaty na konto dokonywane mogą być najpóźniej na 4 dni przed zawodami;

- wprowadzona zostaje separacja zawodników do odpowiednich stref w rejonie startu. PRZEKROCZENIE WŁAŚCIWEJ STREFY RÓWNOZNACZNE JEST Z WYKLUCZENIEM Z WYŚCIGU, separacja dotyczy także rozgrzewki;

- OBSŁUGIWANI W BIURZE ZAWODÓW UCZESTNICY SĄ ZOBOWIĄZANI DO UŻYWANIA MASEK

- obowiązuje limit uczestników odpowiednio 150 osób dla FIT RACE i 150 osób dla SUPER PRESTIGE, o dopuszczeniu do udziału decyduje kolejność dokonania opłaty startowej;

- prosimy o dokonywanie wszystkich możliwych czynności w sposób zdalny;

- nie organizujemy biesiad oraz ciepłych posiłków regeneracyjnych;

- podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania 2 metrowego dystansu społecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu nie jest to obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt pomiędzy wszystkimi obecnymi i utrzymywanie dystansu 2 m tak często jak tylko jest to możliwe.