LIST OTWARTY DO ZARZADU PZKOL

27 kwietnia 2023, 07:32  

A A A

                                                                                              Żyrardów, 25 kwietnia 2023

Wojciech Pawelec

Kolarz Amator

Pan Sekretarz Generalny

Cezary Jedliński

 

POLSKI ZWIĄZEK KOLARSKI

ul. Andrzeja 1 05-800 Pruszków

 

 

Szanowny Panie Sekretarzu,

pragnę zwrócić się do Pana osobiście w kwestii przyznanych Żyrardowskiemu Towarzystwu Cyklistów,  przez Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego (pismo z dnia 18 kwietnia 2023), Mistrzostw Polski  ze startu wspólnego dedykowanych licencjonowanym amatorom jakimi są Mastersi. Jedynym problemem pozostaje zatwierdzenie terminu organizacji tej imprezy w Żyrardowie w dniu 25 czerwca 2023 r.

W maju 1923 roku zostało założone Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów. Jego działalność przetrwała do II wojny światowej. Dopiero w 1996 roku zostało powołane obecne Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów, które jest kontynuatorem tradycji z 1923 roku. Także od 1923 roku liczy się rozpoczęcie historii żyrardowskiego sportu, którego głównym filarem jest kolarstwo. Stąd obecne obchody stulecia żyrardowskiego kolarstwa, którego formalnym przedstawicielem i organizatorem  jest Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów. Wszyscy sympatycy tego wspaniałego sportu, związani z Żyrardowem już kilka lat temu zwrócili się do zarządu Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów z prośbą o skoordynowanie wszelkich działań związanych z tą okrągłą rocznicą. Wśród tych osób było liczne grono kolarzy, którzy odnosili znakomite sukcesy przynosząc całej Polsce satysfakcję i powód do dumy. Ci wspaniali sportowcy w ciągu tych stu lat reprezentowali następujące kluby:
1923-1939 – Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów

1931-1935 – Legia Żyrardów

1931 – Policyjny Klub Sportowy Żyrardów

1937-1939 – Towarzystwo Cyklistów i Motocyklistów

1937- 1939 – KS Żyrardowianka

1951-1966 – KS Żyradowianka

1967-1993 – MZKS Żyrardowianka

1994-1999  – Cyklista Żyrardów

1996 – 2023 i dalej – Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów

2001 –  KKS Sobieski Żyrardów

2002 – KKS Polbrat Bakoma Żyrardów

2003-2004 – KKS Bakoma Cyklista Żyrardów

2005 – KKS Cyklista Żyrardów

2003-2014 – GK Żyrardów (kobiety)

 

Już w 2018 roku zostały podjęte pierwsze działania zmierzające do uczczenia tej jedynej w swoim rodzaju rocznicy. W planie jest bardzo dużo różnych przedsięwzięć, ale wszyscy zgodzili się, że ukoronowaniem będzie organizacja Mistrzostw Polski ze startu wspólnego. Wybór padł na wyścigi Mastersów , gdyż w ten sposób, kolarze w każdym wieku, najlepiej mogą uczcić to prawdziwe święto. W porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi i z pełnym poparciem władz samorządowych Żyrardowa złożyliśmy jako Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów wniosek o ich przyznanie  i  w dniu 3 grudnia 2021 roku otrzymaliśmy potwierdzenie przyznania organizacji tych mistrzostw z jednoczesnym wyznaczeniem terminu ich organizacji na 25 czerwca 2023. Decyzja ta, z tego co wiemy, została przedstawiona ówczesnemu Zarządowi PZKol i dokładnie tak jak to miało miejsce w wypadku Serocka 2017 i Rawy Mazowieckiej 2021 – została zatwierdzona. Następnie w listopadzie 2022 roku został uchwalony ostateczny kształt KALENDARZA WYŚCIGÓW MASTERS na 2023 rok, w którym termin 25 czerwca 2023 został potwierdzony, jako ostateczny. Od tego momentu zostały zawarte liczne i wielostronne umowy na wszystkie elementy stanowiące bezpośrednie części składowe organizacji mistrzostw. Podpisano umowy sponsorskie, umowy techniczne na użyczenie urządzeń, terenów, na udział przedsiębiorstw i ich infrastruktury. Podpisane umowy były wynikiem pracy wielu osób, działających od kilkunastu miesięcy. Następnie, począwszy od stycznia 2023, zostały uruchomione środki finansowe, w tym zaliczki i zapłaty za elementy wyprodukowane na rzecz mistrzostw. Zostały także zawarte umowy związane z programami dofinansowującymi organizacje pozarządowe, itp. Do tego dochodzą liczne przedsięwzięcia wykonane i prowadzone przez wolontariuszy. W tym samym czasie zostały wykonane i wdrożone dokumentacje techniczne zmiany organizacji ruchu i użycia dróg w sposób szczególny. Zostały przeprowadzone uzgodnienia z Policją i jednostkami PSP oraz OSP – w tym przesunięcia terminów urlopowych, tak aby wszyscy, niezbędni do organizacji mistrzostw funkcjonariusze, byli dostępni w dniu 25 czerwca 2023 roku.

Tymczasem, po raz pierwszy o zmianie stanowiska Zarządu PZKol dowiedzieliśmy się 7 lutego 2023 roku. W tym samym dniu, lojalnie poinformowaliśmy Prezesa Zarządu PZKol , że technicznie jest absolutnie wykluczone przesunięcie terminu,  jak i miejsca organizacji mistrzostw.

Ubolewamy nad tym, że nie jesteśmy w stanie zadośćuczynić wszystkim wymogom stawianym przez obecny Zarząd PZKol, ale proszę nas i wszystkich zaangażowanych w tę wyjątkową dla Żyrardowa imprezę, zrozumieć. Po prostu realizacja była już za bardzo zaawansowana.

W licznych pismach, kilkakrotnie podkreślacie Państwo zasługi jakie ma dla rozwoju kolarstwa Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów. Opisujecie profesjonalizm organizacji zawodów z cyklu ŻTC BIKE RACE. Chcę Państwa w tym utwierdzić przypominając, że to właśnie Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów było pierwszym organizatorem MISTRZOSTW POLSKI ze startu wspólnego, który zorganizował je jako imprezę jednodniową, z jednoczesnym zachowaniem zasady, że każda kategoria wiekowa startuje w oddzielnym peletonie. Taka organizacja zapewnia rywalizację fair play i czyni zadość zasadzie, że pierwszy kolarz na „kresce” zostaje Mistrzem Polski. Jednak ze względu na strukturę kategorii wiekowych wymusza to puszczenie niezależnie od siebie ponad 20 peletonów, czego nikt przed Żyrardowskim Towarzystwem Cyklistów nie zorganizował jednego dnia. Ten jeden dzień jest o tyle istotny, że jednodniowa impreza ma zupełnie inny klimat i jest świętem kolarstwa łączącym uczestników w każdym wieku. Zaproponowana oraz zrealizowana wówczas organizacja mistrzostw została bardzo dobrze przyjęta przez środowisko Mastersów, a najlepiej o tym świadczy frekwencja, która powiększyła grono startujących o ponad 50% w stosunku do wcześniej organizowanych mistrzostw. Ten pierwszy raz nastąpił w Serocku w 2017 roku. Od tego czasu Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów było organizatorem tej samej imprezy w 2021 roku w Rawie Mazowieckiej powtarzając poprzedni sukces organizacyjny.

Głównym argumentem za przesunięciem terminu,  przedstawianym przez Państwa, jest uniemożliwienie kolarzom Masters osobistego kibicowania zmaganiom mistrzowskim Elity, w momencie nakładania się terminów, z którym mamy właśnie do czynienia. Bardzo nad tym faktem ubolewam. Jednak pragnę podkreślić, że nie jest to wynikiem ani naszej intencji, ani celowego działania. Jest to czysty przypadek. Taka sytuacja w historii ostatnich 30 lat miała miejsce już kilkakrotnie. Chętnie weźmiemy, za Państwa zgodą, udział w zmienieniu tego stanu rzeczy w przyszłych sezonach. Natomiast obecnie nie jesteśmy w stanie temu zaradzić.

Wśród licznych inicjatorów obchodów stulecia żyrardowskiego kolarstwa, w tym organizacji mistrzostw w Żyrardowie był Grzegorz Jaroszewski. Wspaniały kolarz, wielokrotny mistrz Polski, wicemistrz świata w 1981 roku w hiszpańskiej Tolosie. Założyciel Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów. Niestety, niedawno nas opuścił, ale zostali liczni inni, którzy ciężko pracowali i pracują przy obchodach 100-lecia. Proszę ich uczucia, zasługi i oczekiwania położyć na jednej szali, a na drugiej osobiste kibicowanie zawodom elity. Są to nieporównywalne sytuacje. Mam nadzieję na zrozumienie tej delikatnej i sprokurowanej przez czysty przypadek sytuacji.

Jestem osobą, która za młodych lat nie trenowała kolarstwa. Do udziału w wyścigach zostałem zaproszony i namówiony przez grono właśnie takich mistrzów jak Grzegorz Jaroszewski. Zacząłem po 40-tce. To właśnie oni, wraz z Grzegorzem wpajali mi zasady tego wspaniałego sportu począwszy od MTB, a skończywszy na szosie. Tłumaczyli zasady treningu wydolnościowego i współzawodnictwa z zachowaniem fair play. Poszanowania dla historii i tradycji, bez których nie istnieje kolarstwo. Konieczności treningu w zimie, aby mieć wyniki latem. Długoterminowego planowania, bo tylko wielomiesięczne przygotowania pozwalają na pełny sukces. Po latach jeżdżenia zostałem przekonany do wsparcia, moimi umiejętnościami zarządczymi, organizacji zawodów dla Mastersów. Zostałem zaproszony do kandydowania do Komisji Masters, a obecny skład tej komisji z moim udziałem,  został przez środowisko Mastersów wybrany jednogłośnie. To dowód poparcia dla wcześniejszych osiągnięć organizacyjnych, wśród których zawsze miałem na uwadze pełne współdziałanie z Polskim Związkiem Kolarskim. Uważałem, że to co się stało z wyścigami MTB, które dziś funkcjonują poza PZKolem, nie jest właściwe. Obecnie  obawiam się dokładnie tego samego w odniesieniu do szosowych wyścigów dla Mastersów. Nie da się z dnia na dzień, wprowadzić skutecznie, nawet najlepszych zmian. Gwałtownie wprowadzane z dnia na dzień, na siłę, zmiany, nawet najsłuszniejsze,  bez uwzględniania  wcześniejszych uwarunkowań, powodują destrukcję i w efekcie końcowym takie działania nie prowadzą do sukcesu.

Jako kompletny kolarz amator, obserwujący z bliska kolarstwo Mastersów od około 20 lat, zwracam się z gorącą prośbą o uznanie przedstawionych powyżej racji i utrzymanie terminu 25 czerwca. Proponuję wspólne wprowadzanie zmian, w trybie unikającym zniszczenie tego co wcześniej stworzyli inni. Tym bardziej, że są to bardzo zasłużone osoby i nie należy odbierać im ich święta z jednoczesnym podeptaniem już włożonych w to przedsięwzięcie wysiłków.

Proszę mój list otwarty przedstawić wszystkim Członkom Zarządu PZKol

Z poważaniem

Wojciech Pawelec