Zasady SZOSOMANNI 2020

 

Zajęcia rekreacyjno-sportowe SZOSOMANNIA 2020

Zasady uczestnictwa

 towarzyskiego zmagania na szosie o puchar Prezesa

ŻYRARDOWSKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW – ŻTC

 1. SZOSOMANNIA w założeniu ma być alternatywą dla imprez organizowanych w tym samym czasie w odległych miejscowościach Polski. Uczestnictwo w SZOSOMANNII pozwoli oszczędzić czas i pieniądze (opłaty startowe, koszty podróży i koszty noclegów). Udział w SZOSOMANNII jest bezpłatny. Liczymy, że taka forma może spodobać się każdemu: tym co chcą solidnie potrenować, przygotować się do ważniejszych wyścigów, tym co chcą sprawdzić swoje możliwości i tym co chcą zdobyć kolarskie doświadczenie.
 2. W 2020 roku planujemy około 5 spotkań. Towarzyskie zmagania przeprowadzane będą w ruchu otwartym i każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za organizację zajęć.
 3. Terminy i miejsce rozgrywania etapów:
  UWAGA! Publikowany kalendarz SZOSOMANNI 2020 to najbardziej prawdopodobny plan na ten sezon. Ze względów epidemiologicznych może on ulegać zmianom. Prosimy każdorazowo przed danym etapem spradzić czy nie zaszły zmiany w miejscu lub terminie.
 4. Punktacja: uczestnicy na każdym etapie zdobywają punkty wg poniższej tabelki licząc od pierwszego do ostatniego sklasyfikowanego uczestnika:

 

100

95

92

90

88

86

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Miejsca dalsze niż 90 punktujemy po 1 punkcie.

 

 1. Klasyfikacja generalna SZOSOMANNI 2020 będzie prowadzona w pięciu kategoriach dla Panów i jednej dla Pań:

Panie KO – wszystkie roczniki

Panowie M2 - od 16 do 29 lat (roczniki od 2004 do 1991)

M3 - od 30 do 39 lat (roczniki od 1990 do 1981)

M4 – od 40 do 49 lat (roczniki od 1980 do 1971)

M5 – od 50 do 59 lat (roczniki od 1970 do 1961)

M6 – od 60 lat (roczniki od 1960 i starsze)

 

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w następujący sposób:

-zgodnie z tabelką z punktu 4 , każdemu kto ukończył przypada liczba punktów zdobytych na etapie wg kolejności ukończenia.

- zdobyte punkty sumujemy przez cały sezon , a do końcowej klasyfikacji generalnej zaliczymy sumę 5 najlepszych wyników.

- na bieżąco do sumy uzyskanych punktów za miejsca na mecie dodajemy punkty zdobyte na lotnych premiach.

W ten sposób powstaje KLASYFIKACJA GENERALNA SZOSOMANNI 2020 .

Klasyfikacja będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki będzie można znaleźć na naszej strony internetowej (www.ztc.pl) na podstronie [SZOSOMANNIA] pod zakładką [WYNIKI].

 1. Lotne premie: Na spotkaniach ze startu wspólnego będą wyznaczone dwie premie, każda punktowana 5-3-1.

Punkty z premii zostaną zaliczone pod warunkiem ukończenia etapu. Do końcowej klasyfikacji generalnej zaliczona będzie suma wszystkich zdobytych punktów.

 1. Zgłoszenia - zapisy: Zapisy przyjmowane są na miejscu przed rozpoczęciem w czasie sprawdzania listy uczestników.
 2. Rozpoczęcie wszystkich zajęć o godz. 11.00. Na 5 minut przed rozpoczęciem zostanie każdorazowo odczytana lista uczestników – osoby nieobecne podczas sprawdzenia listy nie będą klasyfikowane.
 3. Opis tras:

Trasa Franciszkany – Kwasowiec: start Franciszkany - Marianów (początek rundy) - Kwasowiec – Rzędków – Stary Rzędków - Rzeczków – Józefatów – Julków – Dębowa Góra – Strobów – Wólka Strobowska – Rzeczków – Stary Rzędków – Nowy Rzędków –Podfranciszkany – Franciszkany - Marianów (meta po 2 okrążeniach). Dystans 56 km (4 km plus 2 okrążenia po 26 km). Premia na pierwszym i drugim okrążeniu, w Józefatowie.

TRASA PLANOWANA NA 2021 - Trasa Radziejowice – Słubca B: (przebiega wokół trasy S8): start w Radziejowicach na ulicy Ogarów Polskich róg Kubickiego (w pobliżu kościoła). Po starcie trasa biegnie wzdłuż trasy S8 w kierunku Warszawy. Po 2,3 km w miejscowości Krze Durze od skrzyżowania (droga z prawej) rozpoczyna się runda. Jedziemy cały czas prosto. W miejscowości Nowa Bukówka, rondo, na rondzie pierwszy wyjazd i przejeżdżamy nad trasą S8, następne rondo, na rondzie prosto, drugi wyjazd. Po ok. 500 m na rozwidleniu trasa skręca w prawo (ul. Skulska) i następnie po skręcie w lewo wiedzie wzdłuż trasy S8 w kierunku Radziejowic. Następnie na skrzyżowaniu (m. Krze Duże) skręca w prawo i przebiega pod trasą do skrzyżowania, koniec okrążenia. Na kolejne okrążenie w prawo. Długość okrążenia 11,3 km. Meta i premie 1,3 km przed końcem okrążenia. Dystans 57,5 km (2,3 km dojazd do okrążenia plus 5 okrążeń po 11,3 km minus 1,3 km na ostatnim niepełnym okrążeniu.). Premia na drugim i trzecim okrążeniu, na linii mety.

Trasa Kowiesy – Chrzczonowice: start z drogi technicznej przy wjeździe na trasę S8 w kierunku Wrocławia. Po starcie trasa prowadzi wzdłuż trasy S8 przez Chrzczonowice (miejsce mety – 3 km od początku rundy) do Babska. W Babsku przebiega przez dwa ronda. Na pierwszym rondzie trzeci wyjazd, na drugim rondzie też trzeci wyjazd i po 30 m skręt w lewo w kierunku trasy S8. Dalej trasa biegnie wzdłuż trasy i zjeżdża z drogi technicznej w prawo (w trzecią odchodzącą). Następnie skręca w lewo (przy białej kapliczce). Następnie na początku wiaduktu nad trasą skręca w prawo i dalej biegnie wzdłuż trasy i po ostrym krótkim zjeździe, tunelem przebiega na drugą stronę tarasy na początek rundy. Długość okrążenia 13,75 km. Dystans 58 km (4 okrążenia po 13,75 km + 3 km). Premia na drugim i trzecim okrążeniu, na linii mety.

TRASA - Trasa treningu Kuranów – Kuranów (przebiega niemal w całości po trasie finałowego wyścigu ŻTC BIKE RACE 2019): start/meta w miejscowości Kuranów na granicy z Mszczonowem. Po starcie trasa biegnie wzdłuż trasy S8 następnie DK50 i m. Budy Mszczonowskie, m. Słabomierz do m . Korytów ul. Dębowa, Krótka, Szkolna, Główna, m. Tartak Brzózki ul. Wiejska. Z ul. Wiejskiej w prawo do ul. Przemysłowej w m. Radziejowice. Z ul. Przemysłowej w prawo w ul. Sienkiewicza i dalej prosto aleją Lipową do Kuranowa. Długość okrążenia 18,5 km. Dystans 55,5 km (3 okrążenia po 18,5 km). Premia na pierwszym i drugim okrążeniu, na linii mety.

TRASA PLANOWANA NA 2021 - Trasa Olszanka – Olszanka: start/meta w m. Olszanka koło Puszczy Mariańskiej. Po starcie prosto przez skrzyżowanie z drogą dochodzącą z lewej strony, dalej prosto, na skrzyżowaniu (w lesie) w prawo i przez m. Zator na trzecim skrzyżowaniu w lewo przez m. Huta Partacka do skrzyżowania (rozwidlenia) przed m. Korabiewice. Na rozwidleniu prosto i zaraz w prawo przez m. Gzdów do m. Wola Pękoszewska. W Woli Pękoszewskiej na skrzyżowaniu w prawo w drogę krajową 70. Dalej przez m. Stary Łajszczew do m. Lisowola, tu bardzo ostro w prawo i przez m. Biernik do Olszanki. Długość okrążenia 21,5 km. Dystans 64,5 km (3 x 21,5 km.). Premie na pierwszym i drugim okrążeniu na linii mety.

Trasa Wycześniak – Wygoda: zbiorka/start w m. Wycześniak – Motel Zajazd Leśny przy DK70. Po starcie trasa biegnie w kierunku Skierniewic i po ok. 1,2 km na skrzyżowaniu skręca w prawo droga wojewódzka 719 w kierunku m. Puszcza Mariańska. Następnie w m. Wygoda skręca w prawo, po 1 km od zjazdu linia mety (początek okrążenia). Po 04 km skręca w prawo i dalej prosto przez Biernik i w prawo skręca w drogę krajową nr 70, dalej przez m. Wycześniak dalej jak po starcie do końca okrążenia. Dystans 52 km (5,4 km dojazdu do linii mety i 4 okrążenia po 11,65 km). Premia na drugim i trzecim okrążeniu, na linii mety.

Trasy o bardzo małym ruchu i nawierzchni od dobrej do bardzo dobrej – mapki tras publikujemy w odpowiednich zakładkach na naszej stronie www.ztc.pl. Uczestnicy są zobowiązani znać trasę – Uczestnik sam odpowiada za poprawne przejechanie trasy.

 1. Przez cały sezon obowiązują zasady FAIR PLAY.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do stawienia się na co najmniej 5 minut przed startem i uczestniczenia w odczytywaniu listy uczestników.
 3. Także na mecie uczestnicy są zobowiązani do sprawdzenia prawidłowości zapisania ich kolejności przybycia na metę. Osoby, które nie były obecne podczas sprawdzania listy uczestników, bądź nie zgłosiły swojej obecności, nie przejechały całego dystansu, nie sprawdziły poprawności zapisania ich miejsca na mecie, nie będą uwzględniane w wynikach i nie zdobędą punktów do klasyfikacji generalnej.
 4. Pierwsi trzej uczestnicy na premiach są zobowiązani do sprawdzenia na mecie etapu prawidłowości odnotowania ich kolejności na premii.
 5. Zastrzegamy możliwość zmian terminów i miejsca zajęć – wówczas zmianę zamieścimy w trakcie sezonu na stronie www.ztc.pl w zakładce dotyczącej SZOSOMANNI.
 6. ŻTC zastrzega sobie prawo do rozstrzygania wszelkich spornych kwestii dotyczących SZOSOMANNI.
 7. Wszystkie spotkania odbywają się w ruchu otwartym. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym i do zadbania o bezpieczeństwo własne i współuczestników oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 8. Dojazd do Franciszkanów – Ze Skierniewic wyjeżdżamy drogą 707 na Rawę Mazowiecką, po około 5 km w miejscowości Strzyboga (po lewej mijamy stację benzynową) skręcamy w prawo w lokalną drogę asfaltową , a następnie z tej drogi skręcamy w lewo w drugą drogę i po około 1500m jesteśmy na linii startu (tuż przed miejscowością Franciszkany).

Dojazd do m. Kowiesy – z trasy S8 - zjazd Kowiesy.

Dojazd do m. Kuranów – z trasy S8 we Mszczonowie kierunek Sochaczew DK50 i na pierwszym rondzie pierwszy wyjazd, tuż za rondem w prawo.

Dojazd do m. Olszanka k/Puszczy Mariańskiej – na drodze nr 719 z Żyrardowa do Skierniewic.

 1. Nagrody:

Na finale  zostaną wręczone puchary:

Zwycięzcom etapowym

Zwycięzcom klasyfikacji generalnej (za miejsca 1-3 w open i każdej kat. wiekowej).

Zwycięzca klasyfikacji generalnej (bez podziału na kategorie wiekowe - OPEN)
otrzyma koszulkę zwycięzcy SZOSOMANNII (biało-czerwona z logiem ŻTC i napisem SZOSOMANNIA).

Posiadaczowi koszulki zwycięzcy klasyfikacji generalnej przysługuje prawo do występowania w tej koszulce na wszystkich  SZOSOMANNIACH w następnym sezonie.

Życzymy udanego sezonu z SZOSOMANNIĄ 2020.